Zostań Członkiem SZAN


Podstawowe dane
Imię:
Nazwisko:
Numer licencji:
Telefon:
E-mail:


Adres zamieszkania
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:


Stanowisko
Wykształcenie/specjalizacja:
Miejsce pracy (firma, instytucja):
Stanowisko/rodzaj wykonywanej pracy:
Tel./fax:


Adres miejsca pracy
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:


Z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami spotykam się najczęściej w związku z następującym rodzajem działalności:

Zarząd, administracja budynków
Spółdzielnia mieszkaniowa
Developing
Wycena nieruchomości
Wspólnota mieszkaniowa
Właściciel obiektu
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
inne (jakie?)

Wyrażam wolę wpłacenia jednorazowego wpisowego w wysokości 50 zł oraz regularnego uiszczania składek członkowskich w wysokości 20 zł miesięcznie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (zgodnie z Ust. z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późni. zm.).