SZKOLENIE

Przedsiębiorcy w czasach epidemii – Formy pomocy państwa dla przedsiębiorców w ramach Ustaw Antykryzysowych oraz sprawdź ile oszczędności na cieple sieciowym zyska Twoja Wspólnota - SZKOLENIE JUŻ 4 CZERWCA 2020r

działania szan

 • organizowanie regularnych spotkań i publiczną promocję celów Stowarzyszenia,
 • organizowanie systematycznych kursów i szkoleń,
 • ułatwianie dostępu do obowiązującego prawa i fachowej literatury,
 • współprace z instytucjami rządowymi, samorządowymi i społecznymi wpływającymi na stan legislacji,
 • propagowanie i wspomaganie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznej,
 • propagowanie i wspomaganie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznej,
 • podejmowanie innych działań w interesie członków Stowarzyszenia,
 • udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy,
 • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowanie kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami.
Przewiń do góry