Aktualności

Apel ws. rozważnego prowadzenia prac porządkowych.


Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza jest jednym z najważniejszych priorytetów Krakowa. Mieszkańcy miasta są narażeni na wysokie stężenie zanieczyszczeń, a tym samym pogorszenie jakości zdrowia i komfortu życia. Dążąc do zapewnienie mieszkańcom możliwości życia w zdrowym środowisku i oddychania czystym powietrzem,  Prezydent apeluje o rozważne prowadzenie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach nieruchomości.

 

Apel Prezydenta


Data publikacji: 2015-03-31