Aktualności

2014-07-03 | I Forum Zarządcy już za nami.

I Forum Zarządcy było podsumowaniem cyklu spotkań organizowanych w ramach transferu wiedzy urząd-zarządca, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie i Komisję Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa. W cyklu wzięło udział ponad 600 zarządców z województwa małopolskiego.

Celem forum było omówienie możliwości prawidłowego funkcjonowania rynku nieruchomości po wejście w życie tzw. ustawy deregulacyjnej oraz przedstawienie problematyki rewitalizacji i jej wypływu na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

 

GALERIAW wydarzeniu udział wzięli  zarządcy,  właściciele nieruchomości, a także przedstawiciele urzędów ,instytucji miejskich, uczelni wyższych oraz reprezentanci innych organizacji branżowych. Wśród gości honorowych byli m.in.: Jacek Majchrowski, Elżbieta Koterba, Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Jerzy Sonik -Wiceprzewodniczący Komisji Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa, Włodzimierz Roszczynialski – rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Piotr Łebkowski – dziekan Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej, Małgorzata Boryczko – Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Zdzisława Głód – prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej , Katarzyna Bury – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, Katarzyna Zapał – dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, Maciej Wilamowski – dyrektor Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Mariusz Janas – kierownik II referatu rejonowego Straży Miejskiej.

Inauguracyjny referat dotyczący zarządzania nieruchomościami od 1 stycznia 2014r., wygłosił Piotr Przybylski Wiceprezes Zarządu SZAN w Krakowie, który zwrócił uwagę na coraz to szersze otoczenie prawne nieruchomości a co za tym idzie potrzebę fachowych porad prawnych popartych wiedzą i doświadczeniem.

Angelika Romowicz i Piotr Śliwa – specjaliści PZU S.A.- wygłosili prelekcję na temat odpowiedzialności oraz bezpieczeństwa zarządców i właścicieli nieruchomości w procesie zarządzania nieruchomościami.


Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta – Elżbieta Koterba zapoznała uczestników z tematyką rewitalizacji i programami rewitalizacyjnymi prowadzonymi w Krakowie, uwzględniając również programy lokalne.

Rolę i znaczenie samego zarządcy w procesie rewitalizacji  omówił prof. Krzysztof  Skalski (Uniwersytet Jagielloński).

Własnymi doświadczeniami dotyczącymi rewitalizacji i  optymalizacji kosztów w zasobach spółdzielni mieszkaniowych w zarządzaniu podzielił się Zbigniew Radosz ekspert SZAN i prezes zarządu SM Łobzów.


Kwestię bezpieczeństwa energetycznego nieruchomości i optymalizacji kosztów przedstawił Paweł Mazur – Dyrektor Dystrybucji Tauron.


O tym jakie korzyści daje i jak  przyjazne jest ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej przekonywał uczestników Krzysztof Marendziuk z MPEC w Krakowie

Jak pozyskiwać środki finansowe na działania proekologiczne tłumaczył kierownik  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - Robert Bażela, natomiast jak finansować wspólnoty mieszkaniowe podpowiadała Anna Malcherek-Gwizdała – dyrektor krakowskiego oddziału BOŚ Bank oraz Marek Budzik – dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowa relacja z I Forum Zarządcy w piątkowym dodatku do Gazety Wyborczej.

 

Piszą o nas:

krakow.pl

gazeta.pl

 2014-06-25 | Rewitalizacja SZANsą na bezpieczeństwo i komfort życia.

I Forum Zarządcy - organizowane przez Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie i Komisję Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa, w ramach programu Kompetentny Zarządca – odbędzie się już 1 lipca 2014r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa (Pl. Wszystkich Świętych 3  - 4) o godzinie 10.00 a jego głównym celem jest omówienie możliwości prawidłowego funkcjonowania na rynku nieruchomości po wejściu w życie tzw. „ustawy deregulacyjnej” oraz przedstawienie problematyki rewitalizacji miasta oraz jej wpływu na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

 

Problematykę rewiztalizacji omówi pani Elżbieta Koterba -  Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa.

Więcej informacji można uzyskać poniżej:

I FORUM ZARZĄDCY

 2014-06-25 | W imieniu właścicieli. Po co nam zarządcy nieruchomości

Swoimi działaniami chcemy ludziom uświadomić, że to oni mogą i muszą decydować o swojej własności. Rozmowa z Jarosławem Gołuszką, prezesem zarządu Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości (SZAN) i Jerzym Sonikiem, wiceprzewodniczącym Komisji Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa.

 

Ada Chojnowska: Po co nam właściwie zarządcy nieruchomości?

Jarosław Gołuszka: Do zadań zarządcy należy między innymi zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości, obsługa prawna, formalna, techniczna i finansowa. Poza przeglądami, rozliczeniami czy reprezentowaniem właścicieli na zewnątrz zarządca musi o nieruchomość dbać. To właśnie zarządca powinien podpowiadać i proponować właścicielom skuteczne rozwiązania dotyczące remontów, modernizacji czy też optymalizacji kosztów. Aby jednak te propozycje mogły zostać wdrożone, potrzebna jest zgoda większości właścicieli, co jest równoznaczne z tym, że to my jako właściciele jesteśmy ostatecznymi decydentami, czy dany projekt zostanie zrealizowany. Wciąż jednak nie ma u nas takiej świadomości, że to ja mogę decydować o tym, co dzieje się z nieruchomością. A kupując mieszkanie, kupujemy też udział w całej nieruchomości, stajemy się więc odpowiedzialni za cały budynek, w którym ten lokal się znajduje. I wciąż, niestety, jest to rzecz dla większości właścicieli mieszkań niezrozumiała.

W jakim sensie?

J.G.: Właścicielom zwykle wydaje się, że mają swoje 50 metrów, które należą do nich, i to koniec. A to nie jest tak. Kupując mieszkanie, kupujemy udział w całej nieruchomości i stajemy się współwłaścicielami części windy, części klatki schodowej czy dachu i ktoś musi za te wspólne części odpowiadać.

Jerzy Sonik: Zarządcą może zostać zarówno jeden z współwłaścicieli, jak i osoba z zewnątrz. Jeżeli jednak w danym budynku znajduje się sto mieszkań, prawdopodobieństwo, że każdy z właścicieli będzie swoją częścią zarządzał, jest praktycznie żadne. I tu pojawia się potrzeba sprawnego zarządzania całym budynkiem, które przekazywane jest właśnie zarządcy nieruchomości. To on w imieniu właścicieli zajmuje się wszystkim całościowo.


 


2014-06-12 | SKOZK - ruszył nabór wnioskow na rok 2015

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa ogłosił nabór wniosków o przyznanie w 2015 roku dotacji do prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków. 

W 2015 roku SKOZK planuje utrzymać wsparcie dla zabytkowych domów mieszkalnych i kamienic na poziomie roku 2014, przeznaczając na ten cel 19,5 % ogółu przyznanych dotacji. Środki te zostaną rozdzielone w ramach konkursu, w oparciu o wnioski, których termin składania upływa 15 lipca 2014 r. Co ważne, ubieganie się o dotację ze SKOZK nie wyklucza starań o wsparcie z innych źródeł, w tym z programu dotacyjnego Gminy Kraków.


SKOZK nie przewiduje zmian w realizowanej od dwóch lat polityce zakładającej szczególną koncentrację  wsparcia finansowego w rejonach miasta uznanych za strategiczne z punktu widzenia odnowy zabytków Krakowa. Dotyczy to zespołu ulic prowadzących ku Wawelowi (Gordzka, św. Gertrudy, Straszewskiego, Bernardyńska, Stradomska i Krakowska) oraz obszaru Starego Podgórza ( w granicach wyznaczonych biegiem Wisły i ulicami: Ludwinowską, Konopnickiej, Kamińskiego, al. Powstańców Śląskich, al. Powstańców Wielkopolskich, Hetmańską, Dąbrowskiego, Traugutta, Na Zjeździe). Na dotacje związane z tymi dwoma rejonami zostanie przeznaczone 50 % ogólnej sumy dotacji do prac w obiektach mieszkalno-usługowych, natomiast pozostałe 50 % trafi do obiektów tego typu w pozostałej części Krakowa.

Z uwagi na obchody w 2016 roku Światowcy Dni Młodzieży, podczas których do Krakowa zawitają setki tysięcy gości z całego świata, przyszły rok jest ostatnim momentem, by zadbać o poprawę stanu zachowania zabytków w sąsiedztwie Błoń. W związku z tym SKOZK szczególnie gorąco zachęca do składania wniosków o dotacje na rok przyszły – przede wszystkim o dotacje związane z remontami elewacji – właścicieli i użytkowników zabytkowych kamienic położonych między Alejami Trzech Wieszczów i Plantami, na obszarze ograniczonym od północy biegiem ul. Krupniczej, od południa ul. Zwierzyniecką.


Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane udzielane będą w roku 2015 r. zasadniczo do 50 % kosztów realizacji zadania. Podobnie jak w latach ubiegłych, zakres prac możliwych do finansowania obejmuje nie tylko remont elewacji, ale także prace przy wzmocnieniu konstrukcji budowli, dachach, stolarce, wystroju malarskim, balustradach, witrażach i innych elementach wyposażenia, a w uzasadnionych przypadkach także remonty instalacji technicznych, o ile ich przeprowadzenie będzie pozostawało w bezpośrednim związku z całością szerszego zadania objętego dotacją i będzie niezbędne z uwagi na dobro zabytku. Z dotacji udzielanych przez SKOZK będą mogły być finansowane także badania archeologiczne, ekspertyzy i prace projektowe związane z odnową zabytków.


Pełną informację o zasadach przyznawania i rozliczania dotacji znajdują się w
Zasadach finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa ( Uchwała Nr 1/2010 Prezydium SKOZK z dn. 24 stycznia 2012 z późn, zm.)

Opisy działań priorytetowych  oraz zasad oceny punktowej wniosków o dotacje zawiera
Uchwała nr 5/2014 SKOZK z dn. 1 marca 2014r. w sprawie ustanowienia działań szczegółowych NFRZK na rok 2015.

Więcej informacji:  http://www.skozk.pl/<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Następna >>