Aktualności

2014-05-06 | Dołącz do najlepszych! Zostań członkiem SZAN!

Członkiem Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie może zostać każdy, kogo zainteresowania mają bezpośredni związek z gospodarką  nieruchomościami.

Wypełnij deklarację Członkowską!*Członkostwo w SZAN - Korzyści dla Ciebie

 • doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami,
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń, obsługi księgowej, programów do zarządzania,
 • pomoc w wyszukiwaniu profesjonalnych zarządców nieruchomościami,
 • kursy dla zarządców i administratorów nieruchomości
 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami – we współpracy z AGH w Krakowie,
 • podnoszenie kwalifikacji: warsztaty, szkolenia, seminaria, kursy, konferencje, spotkania dyskusyjne,
 • konsultacje.

    
Bloki tematyczne konsultacji:

 • obsługa techniczna budynku,
 • zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych,
 • zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność lub współwłasność ułamkową,
 • plany zarządzania
 • zarządca sądowy (zarządca przymusowy),
 • kurator spadku,
 • postępowania sądowe,
 • zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi,
 • umowy najmu.

Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie zarejestrowane zostało 12 września 1996 r. Jest najstarszą w Polsce organizacją zrzeszającą osoby zajmujące się  zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami.

Założenie Stowarzyszenia było odpowiedzią na potrzebę integracji osób zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami a jego celem było wypracowanie standardów zawodowych i zasad etyki oraz praca nad kształtowaniem wizerunku zarządcy jako odpowiedzialnego profesjonalisty.

Obecnie Stowarzyszenie zrzesza ponad 420 osób fizycznych zajmujących się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami: mienia publicznego, komercyjnymi, spółdzielczymi, wspólnotami mieszkaniowymi, kamienicami czynszowymi a także nieruchomościami wpisanymi do rejestru zabytków.

 

 

* Przed złożeniem deklaracji proszę o zapoznanie się z tekstem statutu Stowarzyszenia.

 

 2014-04-28 | Podatki i opłaty lokalne w praktyce oraz współpraca z MOPS w pracy zarządcy.

We czwartek  8 maja 2014r., o godzinie 10.00, w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu spotkań pod hasłem „Transfer wiedzy: urząd – zarządca”, organizowanego w ramach programu „Kompetentny Zarządca”, który został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Problematyka poruszana na spotkaniu dotyczyła będzie  kompetencji Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa (podatków, opłat, umorzeń) i planowanych zmian oraz funkcjonowania i struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie (w tym Lokalny Program Osłonowy).
 


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE


Kolejne spotkania odbędą się w dniach:
22.05.2014 r. – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania S.A. w Krakowie
05.06.2014 r. – Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie


Podsumowaniem całego cyklu spotkań będzie Forum Zarządcy w dniu 1 lipca 2014r.
 

 

Program „Kompetentny Zarządca”  realizowany jest przez Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie.
Obowiązujące od 1 stycznia br.  przepisy deregulacyjne pozostawiają zarządców nieruchomości bez jakiegokolwiek nadzoru i  kontroli. Aktualnie – po ustawowych zmianach, zawód zarządcy wykonywać może każdy, bez względu na poziom przygotowania merytorycznego czy praktycznego. Z tego powodu tak ważne jest, aby dotychczasowi zarządcy oraz osoby zainteresowane wykonywaniem tego zawodu, wymagającego  przecież interdyscyplinarnej, stale pogłębianej  wiedzy, mogły w sposób kompleksowy otrzymywać niezbędne informacje.
W odpowiedzi na deregulację zawodu i powstałe potrzeby, w 2013 roku Stowarzyszenie Zarządców i  Administratorów Nieruchomości w Krakowie  uruchomiło program „Kompetentny Zarządca”, objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego i  Prezydenta Miasta Krakowa. Projekt umożliwia certyfikowanie najlepszych podmiotów w tej branży, a także podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami poprzez udział  w seminariach i szkoleniach.
Pierwsza edycja projektu okazała się wielkim sukcesem. Podczas ośmiu seminaryjnych spotkań, Stowarzyszenie wspólnie z partnerami przeszkoliło ponad 700 osób, a za pomocą systemu ankietowania  zinwentaryzowało ich potrzeby i oczekiwania.


    Ubiegłoroczną edycję zwieńczyła Gala Zarządcy, podczas której wręczono pierwsze Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami oraz tytuł Zarządcy Roku, który otrzymał Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

W ramach realizowanego programu w 2014 roku priorytetem jest współpraca z urzędami, instytucjami i organizacjami,  których działalność ma związek z rynkiem nieruchomości. Ma to ułatwić transfer wiedzy pomiędzy ww. podmiotami, a zarządcami oraz umożliwić wdrażanie wspólnych programów zwiększających  komfort i bezpieczeństwo, w dobrze pojętym interesie właścicieli nieruchomości, a tym samym w interesie całego regionu.

W związku z powyższym Stowarzyszenie zwróciło się do urzędów, instytucji i jednostek miejskich z prośbą o podjęcie merytorycznej współpracy w zakresie realizacji transferu wiedzy urząd – zarządca. Współpraca polega na udziale przedstawicieli wymienionych jednostek w spotkaniach z zarządcami, organizowanych  w urzędzie miasta po to,  by pojawiający się problem przedstawić, omówić i wskazać optymalne rozwiązania uwzględniając przy tym wszelkie obowiązujące normy i procedury.2014-04-25 | Kolejne spotkanie w cyklu transfer wiedzy za nami!

Spotkanie zarządców ze strażą miejską, które odbyło się 24 kwietnia z inicjatywy Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (SZAN) i Komisji Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa, to kolejne spotkanie z cyklu  „Transfer wiedzy: urząd – zarządca”, organizowanego w ramach programu „Kompetentny Zarządca”, który został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa
W dyskusji – oprócz ponad 70 członków SZAN  - wzięli udział m.in. Radosław Gądek – zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa i Mariusz Janas Kierownik II Referatu Rejonowego.


GALERIA


Tematy dyskusji dotyczyły porządku publicznego w obrębie nieruchomości, gospodarki odpadami komunalnymi, kontroli i konsekwencji spalania odpadów a także obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Podczas prelekcji poruszona  została również problematyka egzekwowania przepisów ruchu drogowego na drogach wewnętrznych.


Program „Kompetentny Zarządca”  realizowany jest przez Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie.
Obowiązujące od 1 stycznia br.  przepisy deregulacyjne pozostawiają zarządców nieruchomości bez jakiegokolwiek nadzoru i  kontroli. Aktualnie – po ustawowych zmianach, zawód zarządcy wykonywać może każdy, bez względu na poziom przygotowania merytorycznego czy praktycznego. Z tego powodu tak ważne jest, aby dotychczasowi zarządcy oraz osoby zainteresowane wykonywaniem tego zawodu, wymagającego  przecież interdyscyplinarnej, stale pogłębianej  wiedzy, mogły w sposób kompleksowy otrzymywać niezbędne informacje.
W odpowiedzi na deregulację zawodu i powstałe potrzeby, w 2013 roku Stowarzyszenie Zarządców i  Administratorów Nieruchomości w Krakowie  uruchomiło program „Kompetentny Zarządca”, objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego i  Prezydenta Miasta Krakowa. Projekt umożliwia certyfikowanie najlepszych podmiotów w tej branży, a także podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami poprzez udział  w seminariach i szkoleniach.
Pierwsza edycja projektu okazała się wielkim sukcesem. Podczas ośmiu seminaryjnych spotkań, Stowarzyszenie wspólnie z partnerami przeszkoliło ponad 700 osób, a za pomocą systemu ankietowania  zinwentaryzowało ich potrzeby i oczekiwania.

    Ubiegłoroczną edycję zwieńczyła Gala Zarządcy, podczas której wręczono pierwsze Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami oraz tytuł Zarządcy Roku, który otrzymał Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

W ramach realizowanego programu w 2014 roku priorytetem jest współpraca z urzędami, instytucjami i organizacjami,  których działalność ma związek z rynkiem nieruchomości. Ma to ułatwić transfer wiedzy pomiędzy ww. podmiotami, a zarządcami oraz umożliwić wdrażanie wspólnych programów zwiększających  komfort i bezpieczeństwo, w dobrze pojętym interesie właścicieli nieruchomości, a tym samym w interesie całego regionu.

W związku z powyższym Stowarzyszenie zwróciło się do urzędów, instytucji i jednostek miejskich z prośbą o podjęcie merytorycznej współpracy w zakresie realizacji transferu wiedzy urząd – zarządca. Współpraca polega na udziale przedstawicieli wymienionych jednostek w spotkaniach z zarządcami, organizowanych  w urzędzie miasta po to,  by pojawiający się problem przedstawić, omówić i wskazać optymalne rozwiązania uwzględniając przy tym wszelkie obowiązujące normy i procedury.
 2014-04-23 | Zostań członkiem komisji referendalnej.

Trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji w referendum lokalnym wyznaczonym na 25 maja. Zgłaszać się można do 28 kwietnia.

Druk zgłoszenia do pracy w obwodowej komisji ds. referendum znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w zakładce REFERENDUM LOKALNE 2014"

Nabór kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum dotyczy wyłącznie osób zamieszkałych w  Krakowie i wpisanych do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków (osoby pełnoletnie). Osoby zainteresowane pracą w obwodowych komisjach ds. referendum powinny własnoręcznie wypełnić druk „Zgłoszenie do pracy w komisji", opatrzyć go datą i podpisem i:

DRUK DO POBRANIA

ZAPROSZENIE DO PRACY W KOMISJI

- złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4, pok. 202 (sekretariat Kancelarii Rady Miasta Krakowa i Dzielnic Krakowa) w godz. 7:40-15:30

lub

- przesłać faksem na numer tel. (12) 61-61-702 lub (12) 61-61-723 (do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

lub

- przesłać mailem skan wypełnionego własnoręcznie zgłoszenia (w formacie pliku pdf) na adres e-mail: komisje-referendum@um.krakow.pl  (w tytule maila podać swoje „imię i nazwisko" oraz dopisek „zgłoszenie do pracy w komisji").

Osobom wchodzącym w skład Obwodowych Komisji ds. Referendum przysługują zryczałtowane diety w następujących wysokościach:

- przewodniczący komisji – 200 złotych,

- zastępca przewodniczącego komisji – 180 złotych,

- członek komisji – 160 złotych.

Należy pamiętać, że 25 maja 2014 r. odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego i referendum lokalne. Dana osoba może być członkiem tylko jednej komisji wyborczej na terenie Krakowa – albo członkiem obwodowej komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego albo członkiem obwodowej komisji w referendum lokalnym. W przypadku powołania tej samej osoby do pracy w obwodowych komisjach – zarówno w wyborach do Parlamentu Europejskiego jak i w referendum – osoba ta traci członkostwo w obwodowej komisji w referendum, natomiast pozostaje członkiem obwodowej komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 << Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Następna >>