Aktualności

2014-03-28 | Poznaj tajniki odnowy zabytków.

W najbliższy poniedziałek (31 marca) w Urzędzie Miasta Krakowa rozpocznie się trzydniowy, Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej – jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń dotyczących odnowy zabytków.  Kongres otworzy  Zastępca Prezydenta Krakowa  Elżbieta Koterba.  Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski objął wydarzenie honorowym patronatem.


Uczestniczące w imprezie firmy zaprezentują swoje realizacje w zabytkowych obiektach, a także nowości z zakresu technologii materiałowej. Zaplanowano też wystąpienia doświadczonych autorytetów w dziedzinie renowacji: konserwatorów, architektów, inżynierów. Ponadto będzie mowa m.in. o tworzeniu miejscowych planów dla zabytkowych przestrzeni, a także o problemach technicznych występujących przy renowacji miejskich zespołów zabytkowych.

 
Po obradach odwiedzane będą miejsca o szczególnym znaczeniu dla polskiej architektury i historii, w których przeprowadzono renowację lub jest ona planowana. Będą to zarówno obiekty sakralne,  budynki użyteczności publicznej jak i prywatne nieruchomości.


W ramach Kongresu przyznawana jest także nagroda „Renowator”, którą nagradzane są najlepsze realizacje, techniki, technologie w dziedzinie odnowy zabytków.


Wstęp wolny. Więcej informacji pod adresem: www.renowacjeizabytki.pl/ekir .
 

Źródło: krakow.pl2014-03-27 | SZANsa dla zarządców, SZANsa dla mieszkańców

W ramach realizowanego programu "Kompetentny Zarządca" w 2014 roku priorytetem jest współpraca z urzędami, instytucjami i organizacjami,  których działalność ma związek z rynkiem nieruchomości. Ma to ułatwić transfer wiedzy pomiędzy ww. podmiotami, a zarządcami oraz umożliwić wdrażanie wspólnych programów zwiększających  komfort i bezpieczeństwo, w dobrze pojętym interesie właścicieli nieruchomości, a tym samym w interesie całego regionu.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym nr dwutygodnika miejskiego Kraków.pl, w którym znajduje się informacja dotycząca aktualnej edycji.  Poniżej link bezpośrednio do artykułu.

SZANsa dla zarządców, SZANsa dla mieszkańców - Kraków.pl nr 6(133), 26 marca 2014.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z poprzednimi artykułami.

Kompetentni zarządcy - Kraków.pl nr 19(125), 20 listopada 2013.

Kompetentny zarzadca - Kraków.pl nr 17(123), 23 października 2013.

Sprawdź czy jesteś w dobrych rękach - Magiczny Kraków

Czy masz eko zarządcę? - Magiczny Kraków

Komu warto powierzyć nieruchomość - Magiczny Kraków

Czy Twój dom jest w dobrych rękach? - Magiczny Kraków

Cel:kompetentni-Magiczny Kraków

Bądź bezpieczny-usuń piecyk! - Magiczny Kraków

Prezydent Krakowa Zarządcą Roku - Magiczny Kraków

 

Program „Kompetentny Zarządca”  realizowany jest przez Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie.
Obowiązujące od 1 stycznia br.  przepisy deregulacyjne pozostawiają zarządców nieruchomości bez jakiegokolwiek nadzoru i  kontroli. Aktualnie – po ustawowych zmianach, zawód zarządcy wykonywać może każdy, bez względu na poziom przygotowania merytorycznego czy praktycznego. Z tego powodu tak ważne jest, aby dotychczasowi zarządcy oraz osoby zainteresowane wykonywaniem tego zawodu, wymagającego  przecież interdyscyplinarnej, stale pogłębianej  wiedzy, mogły w sposób kompleksowy otrzymywać niezbędne informacje.
W odpowiedzi na deregulację zawodu i powstałe potrzeby, w 2013 roku Stowarzyszenie Zarządców i  Administratorów Nieruchomości w Krakowie  uruchomiło program „Kompetentny Zarządca”, objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego i  Prezydenta Miasta Krakowa. Projekt umożliwia certyfikowanie najlepszych podmiotów w tej branży, a także podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami poprzez udział  w seminariach i szkoleniach.
Pierwsza edycja projektu okazała się wielkim sukcesem. Podczas ośmiu seminaryjnych spotkań, Stowarzyszenie wspólnie z partnerami przeszkoliło ponad 700 osób, a za pomocą systemu ankietowania  zinwentaryzowało ich potrzeby i oczekiwania.

Ubiegłoroczną edycję zwieńczyła Gala Zarządcy, podczas której wręczono pierwsze Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami oraz tytuł Zarządcy Roku, który otrzymał Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

W ramach realizowanego programu w 2014 roku priorytetem jest współpraca z urzędami, instytucjami i organizacjami,  których działalność ma związek z rynkiem nieruchomości. Ma to ułatwić transfer wiedzy pomiędzy ww. podmiotami, a zarządcami oraz umożliwić wdrażanie wspólnych programów zwiększających  komfort i bezpieczeństwo, w dobrze pojętym interesie właścicieli nieruchomości, a tym samym w interesie całego regionu.

W związku z powyższym Stowarzyszenie zwróciło się do urzędów, instytucji i jednostek miejskich z prośbą o podjęcie merytorycznej współpracy w zakresie realizacji transferu wiedzy urząd – zarządca. Współpraca polega na udziale przedstawicieli wymienionych jednostek w spotkaniach z zarządcami, organizowanych  w urzędzie miasta po to,  by pojawiający się problem przedstawić, omówić i wskazać optymalne rozwiązania uwzględniając przy tym wszelkie obowiązujące normy i procedury.

 2014-03-21 | Festiwal Poezji Miganej

Festiwal Poezji Miganej będzie największym i najbardziej spektakularnym wydarzeniem promującym Kulturę Głuchych w Polsce. Odbędzie się w czerwcu 2014 w Krakowie. Organizatorzy chcą zaprosić  głuchych artystów z całej Polski, aby zaprezentowali  swoją twórczość - poezję, teatr, pantomimę, perfomance, malarstwo, fotografię, grafikę, rzeźbę i wiele innych.
Mają nadzieję, że w promocję Festiwalu zaangażują się zarówno niesłyszący jak i słyszący. Żeby zagwarantować jak najlepszy poziom imprezy muszą zebrać na nią niemało funduszy. Dlatego rozpoczęli akcję zbierania pieniędzy na portalu PolakPotrafi.pl. To bardzo prosty i efektywny sposób tzw. finansowania społecznościowego. Organizatorzy liczą  na to, że osoby, którym zależy na Kulturze Głuchych i jej promocji pomogą  w tym ambitnym projekcie! Aby pomóc w organizacji wydarzenia, choćby symboliczną kwotą, wystarczy wejść na profil wydarzenia:


http://polakpotrafi.pl/projekt/festiwal-poezji-miganej?utm_source=projects


Informacje również na stronie:
www.kulturagluchych.pl  2014-03-14 | Transfer wiedzy: urząd - zarządca nabiera rozpędu

Zarządca nieruchomości może być ambasadorem proekologicznych rozwiązań zachęcając do nich mieszkańców  budynków, którymi zarządza – to kluczowy wniosek spotkania, które odbyło się we czwartek, 13 marca  z inicjatywy Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (SZAN) i Komisji Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa.

W dyskusji – oprócz zarządców nieruchomości zrzeszonych w SZAN  - wzięli udział m.in. Ewa Olszowska-Dej  - Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Jerzy Sonik – Wiceprzewodniczący Komisji Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa oraz  specjaliści z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: Anna Kosak i Michał Mydłowski.

 

GALERIA


Tematy przewodnie dotyczyły były przede wszystkim niskiej emisji, zanieczyszczenia powietrza, likwidacji palenisk węglowych i azbestu,konieczności ochrony siedlisk ptaków podczas docieplania i  modernizacji budynków a także zagadnień związanych z wycinką drzew.
Eksperci podkreślali,że ważną rolę w działaniach na rzecz ochrony środowiska np. poprawy jakości powietrza pełni zarządca nieruchomości. Przykładowo, może on skutecznie zachęcać do likwidacji pieców węglowych wspólnotyi   zagwarantować sprawne przeprowadzenie  tego procesu.
Podczas dyskusji i wymiany doświadczeń na linii urząd – zarządca okazało się,że powszechnym problemem, z jakim spotykają się jedna i druga strona, jest wycinka drzew i krzewów. Nieznajomość procedur,  brak wiedzy o konieczności uzyskiwania stosownych  pozwoleń, często kończy się  karą grzywny. Można jej uniknąć znając  i stosując podstawowe zasady wynikające z przepisów, które omawiano podczas spotkania.  
    Seminarium odbyło  się w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa i  było częścią  cyklu  spotkań pod hasłem „Transfer wiedzy: urząd – zarządca”, organizowanego w ramach programu „Kompetentny Zarządca”, który został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa

 

 

Program „Kompetentny Zarządca”  realizowany jest przez Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie.
Obowiązujące od 1 stycznia br.  przepisy deregulacyjne pozostawiają zarządców nieruchomości bez jakiegokolwiek nadzoru i  kontroli. Aktualnie – po ustawowych zmianach, zawód zarządcy wykonywać może każdy, bez względu na poziom przygotowania merytorycznego czy praktycznego. Z tego powodu tak ważne jest, aby dotychczasowi zarządcy oraz osoby zainteresowane wykonywaniem tego zawodu, wymagającego  przecież interdyscyplinarnej, stale pogłębianej  wiedzy, mogły w sposób kompleksowy otrzymywać niezbędne informacje.
W odpowiedzi na deregulację zawodu i powstałe potrzeby, w 2013 roku Stowarzyszenie Zarządców i  Administratorów Nieruchomości w Krakowie  uruchomiło program „Kompetentny Zarządca”, objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego i  Prezydenta Miasta Krakowa. Projekt umożliwia certyfikowanie najlepszych podmiotów w tej branży, a także podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami poprzez udział  w seminariach i szkoleniach.
Pierwsza edycja projektu okazała się wielkim sukcesem. Podczas ośmiu seminaryjnych spotkań, Stowarzyszenie wspólnie z partnerami przeszkoliło ponad 700 osób, a za pomocą systemu ankietowania  zinwentaryzowało ich potrzeby i oczekiwania.


    Ubiegłoroczną edycję zwieńczyła Gala Zarządcy, podczas której wręczono pierwsze Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami oraz tytuł Zarządcy Roku, który otrzymał Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

W ramach realizowanego programu w 2014 roku priorytetem jest współpraca z urzędami, instytucjami i organizacjami,  których działalność ma związek z rynkiem nieruchomości. Ma to ułatwić transfer wiedzy pomiędzy ww. podmiotami, a zarządcami oraz umożliwić wdrażanie wspólnych programów zwiększających  komfort i bezpieczeństwo, w dobrze pojętym interesie właścicieli nieruchomości, a tym samym w interesie całego regionu.

W związku z powyższym Stowarzyszenie zwróciło się do urzędów, instytucji i jednostek miejskich z prośbą o podjęcie merytorycznej współpracy w zakresie realizacji transferu wiedzy urząd – zarządca. Współpraca polega na udziale przedstawicieli wymienionych jednostek w spotkaniach z zarządcami, organizowanych  w urzędzie miasta po to,  by pojawiający się problem przedstawić, omówić i wskazać optymalne rozwiązania uwzględniając przy tym wszelkie obowiązujące normy i procedury.

 << Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Następna >>