Aktualności

2014-03-11 | Okrągły Stół Mieszkaniowy

W poniedziałek, 10 marca 2014 r., w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 zakończyły się obrady Okrągłego Stołu Mieszkaniowego, czyli cyklu debat dotyczących polityki mieszkaniowej i gospodarki gminnymi lokalami mieszkalnymi.

Okrągły Stół Mieszkaniowy został zainaugurowany 11 października 2011 r. w Urzędzie Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Do udziału w obradach Miasto zaprosiło Stowarzyszenia, Fundacje, Organizacje Pozarządowe zajmujące się tematyką mieszkalnictwa. Zainteresowani mogli zgłaszać swój udział w okresie do 22 sierpnia 2011 r.

Podstawą powołania Okrągłego Stołu Mieszkaniowego jest Uchwała Nr XXI/235/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie powołania „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego", która zobowiązała Prezydenta Miasta Krakowa do przygotowania i zainaugurowania obrad "Okrągłego Stołu Mieszkaniowego", których tematyką będzie m.in.: sytuacja mieszkańców lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym gminy, gospodarka gminnymi lokalami mieszkalnymi, kwestia możliwości powiększania gminnego zasobu mieszkaniowego, w tym rozwój budownictwa komunalnego, problem wysokości czynszów z tytułu najmu gminnych lokali mieszkalnych, problem zaległości czynszowych i groźby eksmisji, pomoc osobom bezdomnym.2014-03-07 | Ruszył transfer wiedzy urząd - zarządca.

We czwartek, 6 marca br., w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa, odbyła się  - organizowana w ramach uruchomionego w 2013 roku programu „Kompetentny Zarządca” – inauguracja transferu wiedzy urząd – zarządca. W spotkaniu czynnie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (SZAN), a pośród zaproszonych gości znaleźli się m.in.  Jerzy Sonik – Przewodniczący Komisji Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa (RMK) oraz  Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie (WSZiB) – prof. Włodzimierz Roszczynialski.

GALERIA


Prezes Stowarzyszenia – Jarosław Gołuszka – przedstawił uczestnikom spotkania założenia obecnej edycji programu podkreślając, że będzie ona koncentrowała się na wymianie informacji pomiędzy urzędami a zarządcami, po to by ci mogli profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki, dzieląc się z właścicielami nieruchomości swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapewnił także, że Stowarzyszenie w dalszym ciągu będzie stawiało na doskonalenie zawodowe swoich członków, właśnie poprzez organizację kolejnych  spotkań tematycznych.


Jak powiedział Jerzy Sonik – Przewodniczący Komisji Mieszkalnictwa RMK, inicjatywa z pewnością zyska aprobatę środowiska, ponieważ problematyka zarządzania nieruchomościami dotyka niemalże każdego wydziału urzędu i ważne jest, aby współpraca na linii zarządca-urząd  przebiegała pomyślnie.


Z kolei Rektor Wyższej Szkoły Zarządzani i Bankowości w Krakowie - Włodzimierz Roszczynialski, uważa że działania Stowarzyszenia są godne pochwały i z wielką przyjemnością  angażuje się w realizację projektu, służąc przede wszystkim wsparciem merytorycznym jakie może zaoferować uczelnia.


Wszyscy zaproszeni goście podkreślali, że zarządcy nieruchomości nie powinni korzystać z zapisów ustawy deregulacyjnej, która  od 1 stycznia br. zwolniła  ich z obowiązku doskonalenia zawodowego, bo tylko systematyczne kształcenie pozwoli na świadczenie usług na najwyższym poziomie.


W trakcie minionego spotkania uczestnicy poruszyli problematykę szkód i roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy budynków a także poznali zasady zarządzania nieruchomościami w systemie prawa polskiego po deregulacji.
Kolejne spotkanie odbędzie się już 13 marca, a tematem przewodnim będą zagadnienia wynikające z kompetencji Wydziału Kształtowania Środowiska  Urzędu Miasta Krakowa oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Cały Program Kompetentny Zarządca został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa.
 
 2014-02-26 | SZANsa dla Miasta: transfer wiedzy urząd - zarządca. Inauguracja 06 marca 2014.

Od 1 stycznia br. zarządcą nieruchomości może zostać każdy, bez względu na przygotowanie merytoryczne czy praktyczne, dlatego tak ważne jest, aby dotychczasowi zarządcy oraz osoby zainteresowane wykonywaniem tego zawodu, mogły w sposób kompleksowy otrzymywać niezbędne informacje. Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie już 6 marca br. rozpoczyna  kolejną edycją uruchomionego w 2013 roku programu „Kompetentny Zarządca”, objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

Data                           06 marca 2014r.  
Godzina 10.00  
Miejsce

Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 2-4 ,Sala Portretowa

 

Projekt umożliwia certyfikowanie najlepszych podmiotów w tej branży, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych.. W ramach tej edycji priorytetem jest współpraca z urzędami, instytucjami i organizacjami,  których działalność ma związek z rynkiem nieruchomości. Ma to ułatwić transfer wiedzy pomiędzy ww. podmiotami, a zarządcami oraz umożliwić wdrażanie wspólnych programów zwiększających  komfort i bezpieczeństwo, w dobrze pojętym interesie właścicieli nieruchomości.

Inauguracja już 6 marca br. o godzinie 10.00.

Dowiedz się więcej.


 2014-02-18 | Mieszkanie dla managera.

Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie wraz z Fundacją Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla, zaprasza na debatę - Mieszkanie dla managera.

 

Data                           20 lutego 2014r.
Godzina 18.00
Miejsce

Arteteca Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie    (budynek Małopolskiego Ogrodu Sztuki,            1-sze piętro, wejście od ul. Szujskiego).

Nowy rok przyniósł kolejne zmiany na rynku nieruchomosci mieszkaniowych. Duży optymizm wsród deweloperów konfrontowany jest ze zmianami Rekomendacji S, nowymi zasadami przyznawania kredytów hipotecznych oraz rządowymi programami pomocowymi.

W jaki sposób wszystko to wpłynie na nasz lokalny rynek mieszkaniowy i co w praktyce oznacza to dla klientów?

Czy 2014 będzie rokiem stabilizacji cen i wzrostu sprzedaży?

Lejtmotywem spotkania będą mieszkania o podwyższonym standardzie i sposób ich zarządzania. Przejrzymy ofertę i dowiemy się czego można, a  czego należy spodziewać się od ich zarządców.

 

Udział w debacie jest bezpłatny.


 << Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Następna >>