Aktualności

Ruszył transfer wiedzy urząd - zarządca.


We czwartek, 6 marca br., w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa, odbyła się  - organizowana w ramach uruchomionego w 2013 roku programu „Kompetentny Zarządca” – inauguracja transferu wiedzy urząd – zarządca. W spotkaniu czynnie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (SZAN), a pośród zaproszonych gości znaleźli się m.in.  Jerzy Sonik – Przewodniczący Komisji Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa (RMK) oraz  Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie (WSZiB) – prof. Włodzimierz Roszczynialski.

GALERIA


Prezes Stowarzyszenia – Jarosław Gołuszka – przedstawił uczestnikom spotkania założenia obecnej edycji programu podkreślając, że będzie ona koncentrowała się na wymianie informacji pomiędzy urzędami a zarządcami, po to by ci mogli profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki, dzieląc się z właścicielami nieruchomości swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapewnił także, że Stowarzyszenie w dalszym ciągu będzie stawiało na doskonalenie zawodowe swoich członków, właśnie poprzez organizację kolejnych  spotkań tematycznych.


Jak powiedział Jerzy Sonik – Przewodniczący Komisji Mieszkalnictwa RMK, inicjatywa z pewnością zyska aprobatę środowiska, ponieważ problematyka zarządzania nieruchomościami dotyka niemalże każdego wydziału urzędu i ważne jest, aby współpraca na linii zarządca-urząd  przebiegała pomyślnie.


Z kolei Rektor Wyższej Szkoły Zarządzani i Bankowości w Krakowie - Włodzimierz Roszczynialski, uważa że działania Stowarzyszenia są godne pochwały i z wielką przyjemnością  angażuje się w realizację projektu, służąc przede wszystkim wsparciem merytorycznym jakie może zaoferować uczelnia.


Wszyscy zaproszeni goście podkreślali, że zarządcy nieruchomości nie powinni korzystać z zapisów ustawy deregulacyjnej, która  od 1 stycznia br. zwolniła  ich z obowiązku doskonalenia zawodowego, bo tylko systematyczne kształcenie pozwoli na świadczenie usług na najwyższym poziomie.


W trakcie minionego spotkania uczestnicy poruszyli problematykę szkód i roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy budynków a także poznali zasady zarządzania nieruchomościami w systemie prawa polskiego po deregulacji.
Kolejne spotkanie odbędzie się już 13 marca, a tematem przewodnim będą zagadnienia wynikające z kompetencji Wydziału Kształtowania Środowiska  Urzędu Miasta Krakowa oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Cały Program Kompetentny Zarządca został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa.
 
 


Data publikacji: 2014-03-07