Aktualności

2014-01-02 | Licencje już niepotrzebne.

Od 1 stycznia 2014 r., każdy może zostać zarządcą nieruchomości. Obowiązki zarządców będzie regulowała umowa o zarządzanie nieruchomością, zawarta z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej.  Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zarządca nieruchomości jest też zobowiązany do zawarcia polisy ubezpieczeniowej oc za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością.

Jak dotychczas wyglądały wymogi stawiane kandydatom na zarządcę nieruchomości?

Do tej pory zarządcą mogła zostać osoba, która ukończyła studia podyplomowe bądź kierunkowe oraz półroczne praktyki. Po pozytywny  postępowaniu kwalifikacyjny, przeprowadzanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), otrzymywała licencję państwową. Chcąc utrzymać uprawnienia musiała przede wszystkim podnosić kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w obowiązkowych szkoleniach (24 edukacyjne godziny w ciągu roku), przestrzegać standardy zawodowe oraz posiadać stosowne ubezpieczenie. Wszystkie osoby z uprawnieniami podlegały wpisowi do centralnego rejestru zarządców nieruchomości i podlegały komisji odpowiedzialności zawodowej działającej przy ministerstwie.
 2013-12-09 | Nowe deklaracje od 1 stycznia 2014r.

Od 1 stycznia 2014 roku zaczną obowiązywać nowe deklaracje oraz niższe stawki, za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.  uprzejmie prosi o składanie nowych formularzy, które zostaną dostarczone bezpośrednio do właścicieli/zarządców nieruchomości. Pierwsze deklaracje trafią do Krakowian już 3 grudnia 2013 roku. Niższe stawki i nowe wzory deklaracji zostały uchwalone 6 listopada 2013 roku, opublikowane w dzienniku urzędowym, a ich uprawomocnienie następuje 2 grudnia 2013 roku. Przyjęcie niższych stawek było możliwe dzięki oszczędnościom w zakresie kosztów funkcjonowania systemu, osiągniętym w wyniku rozstrzygniętych przetargów na odbiór i transport odpadów. Nowe wzory deklaracji zostały skrócone i uproszczone.

 

Nowe deklaracje do pobrania na stronie MPO Kraków.

 2013-11-30 | Odszedł Tomasz Bartyzel.

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 27 listopada 2013r. , zmarł Tomasz Bartyzel - wieloletni członek SZAN, zarządca  nieruchomości,  pośrednik w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy, wykładowca akademicki. 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 3 grudnia br. o godzinie 13.00 , na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

Najbliższym składamy wyrazy współczucia.2013-11-21 | Piszą o nas.

Choć od uroczystego wręczenia pierwszych Certyfikatów Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami, minęły prawie dwa miesiące  wciąż nie milkną echa tego wydarzenia.  Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym nr dwutygodnika miejskiego Kraków.pl., w którym znajduje się informacja dotycząca pierwszej certyfikacji.  Poniżej link bezpośrednio do artykułu.

Kompetentni zarządcy - Kraków.pl nr 19(125), 20 listopada 2013.

Kompetentny zarzadca - Kraków.pl nr 17(123), 23 października 2013.

Magiczny Kraków - o programie

Magiczny Kraków o zarządcach

Magiczny Kraków-cel:kompetentni

Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie przyznaje certyfikaty w ramach Programu „Kompetentny Zarządca”, który jest odpowiedzią na wchodzące w życie przepisy deregulacyjne dotyczące zawodu zarządcy nieruchomości.  

Pierwsze certyfikaty zostały wręczone 04 października br., podczas uroczystej Gali Zarządcy, zorganizowanej w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Była to pierwsza branżowa impreza tego typu.

Galeria


Program „Kompetentny Zarządca” poza możliwością uzyskania prestiżowego certyfikatu, zapewnia zarządcom dostęp do bezpłatnych szkoleń, konsultacji, porad prawnych oraz doradztwa w zakresie ubezpieczeń,  obsługi księgowej, ochrony danych osobowych czy obsługi technicznej budynku. Przede wszystkim, ma zapewnić bezpieczeństwo właścicielom i zarządcom nieruchomości.
Założenia Programu Kompetentny Zarządca poparło wiele urzędów, instytucji i firm. Swoim patronatem objęli go między innymi Prezydent Miasta Krakowa, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a także Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Urząd Dozoru Technicznego, krakowskie uczelnie wyższe oraz spółki miejskie.

W wyniku ustawowych zmian zawód zarządcy został „uwolniony” co oznacza, że będzie go mogła wykonywać osoba nieposiadająca licencji, a co się z tym wiąże – osoba nie mająca odpowiedniego przygotowania merytorycznego i kwalifikacji gwarantujących wysokie kompetencje. Dotychczas zarządcą mogła zostać osoba, która ukończyła studia podyplomowe bądź kierunkowe oraz półroczne praktyki. Po pozytywny  postępowaniu kwalifikacyjny, przeprowadzanym przez ministerstwo, otrzymywała licencję państwową. Z początkiem przyszłego roku warunki te nie będą spełniane, co powoduje realne ryzyko wystąpienia chaosu na rynku nieruchomości. Niesie to zagrożenie  przede wszystkim dla właścicieli nieruchomości, którym trudniej będzie rozeznać rynek i rozpoznać rzetelnego zarządcę – osobę opiekującą się ich najważniejszym dobytkiem.

 << Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Następna >>