Aktualności

2013-11-20 | Czy centra i galerie handlowe są bezpieczne?

To pytanie coraz częściej pojawia się w mediach po kolejnym w ciągu ostatnich lat wypadku śmiertelnym jaki miał miejsce  we wrześniu br. w galerii handlowej w Jastrzębiu Zdrój.
Statystyka wypadków na schodach i chodnikach ruchomych prowadzona przez ELA (European Lift Association) dla krajów UE potwierdza tę niepokojącą tendencję – na schodach ruchomych dochodzi w grupie użytkowników do znacznie większej liczby wypadków niż na dźwigach osobowych  (w stosunku do liczby zainstalowanych urządzeń ).

Dlatego chcieliśmy zaprosić Państwa na konferencję na ww. temat, która będzie miała miejsce w Krakowie w  siedzibie UDT ODDZ. Kraków

Program  konferencji  przeznaczony jest dla osób, które  zajmują się stanem technicznym  obiektów budowlanych wyposażonych w schody, chodniki ruchome i dźwigi osobowe oraz bezpieczeństwem eksploatacji tych urządzeń, jak również dla firm zajmujących się konserwacją i modernizacją dźwigów, schodów i chodników ruchomych  do transportu osób i ładunków

 

KARTA ZGŁOSZENIOWAProgram konferencji*:

9.30 - 9.45                          Rejestracja uczestników
9.45 - 10.00 Oficjalne otwarcie
10.00 - 11.00 Pan Ryszard Dziubiński (OTIS) – SNEE i SNEL –  poprawa bezpieczeństwa schodów ruchomych i dźwigów osobowych
11.00 - 12.00 Pan Paweł Tański (Schindler) – Azymut bezpieczeństwo – bezkompromisowo
12.00 - 12.20 Lunch
12.20 - 13.00 Pan Tomasz Drążek (KONE) – Bezpieczeństwo końcowego użytkownika schodów ruchomych
13.00 - 13.50 Pan Tadeusz Popielas (PSPD) – Bezpieczeństwo, statystyka wypadków a odpowiedzialność za wypadki na dźwigach osobowych oraz schodach i chodnikach ruchomych w prawodawstwie UE i krajowym
13.50 - 14.00 Dyskusja i podsumowanie seminarium

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwośc zmian w harmonogramie.2013-11-20 | Nowy resort infrastruktury i rozwoju.

PAP: Premier Donald Tusk poinformował w środę, że Elżbieta Bieńkowska zostanie wicepremierem oraz szefem nowego resortu infrastruktury i rozwoju. Do rządu wejdzie 6 nowych ministrów: Mateusz Szczurek, Maciej Grabowski, Rafał Trzaskowski, Joanna Kluzik-Rostkowska, Lena Kolarska-Bobińska oraz Andrzej Biernat.

 

Szef rządu poinformował na konferencji prasowej w kancelarii premiera, że Mateusz Szczurek będzie nowym ministrem finansów, Maciej Grabowski - środowiska, Rafał Trzaskowski - administracji i cyfryzacji, Joanna Kluzik-Rostkowska - edukacji, Lena Kolarska-Bobińska - nauki i szkolnictwa wyższego, Andrzej Biernat - sportu. Powstanie też nowy resort infrastruktury i rozwoju z połączenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Po raz pierwszy w nowym składzie rząd zbierze się 4 grudnia. 3 grudnia ma nastąpić zaprzysiężenie europosłów Leny Kolarskiej-Bobińskiej i Rafała Trzaskowskiego, a pozostałych ministrów - 27 listopada.

Z rządu odejdą: wicepremier, minister finansów Jacek Rostowski, a także ministrowie: Michał Boni, Marcin Korolec, Krystyna Szumilas, Barbara Kudrycka oraz Joanna Mucha.2013-11-18 | Nowe ustalenia w sprawie odbioru odpadów komunalnych.

Obowiązujące od 1 lipca br. przepisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach spowodowały, że gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Kraków, pozostawia wiele do życzenia. Problemy pojawiające się w realizacji zapisów ustawy, doprowadziły do wspólnych działań pomiędzy Stowarzyszeniem Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie, Radą Miasta Krakowa (RMK) i Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania S.A w Krakowie (MPO S.A. w Krakowie). Efektem podjętych działań jest powołana Grupa Koordynująca Gospodarkę Odpadami Komunalnymi w Krakowie (GKGOK), której celem jest monitorowanie obowiązującego systemu i doprowadzenie do właściwej gospodarki odpadami.


Do grupy, która współpracuje z MPO S.A. w Krakowie,  powołani zostali zarządcy, posiadający w zasobach nieruchomości o różnym przeznaczeniu i zlokalizowane w różnych dzielnicach - co pozwoli na monitorowanie problemów na terenie całego obszaru miasta -  a także przedstawiciele RMK.


W dniu 09.09.2013 r., w Urzędzie Miasta Krakowa,  zostało zwołane pierwsze posiedzenie GKGOK, podczas którego omówiono funkcjonowanie odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy. Podczas kolejnego spotkania, (13.09.2013 r.), zinwentaryzowano najważniejsze problemy, które przedstawiono podczas spotkania zorganizowanego 16.09.2013r., tym razem w siedzibie MPO S.A. w Krakowie, gdzie poza gospodarzami obecni byli przedstawiciele GKGOK i RMK. Zebrane uwagi zostały złożone w sekretariacie prezesa Zarządu MPO S.A. w Krakowie oraz Przewodniczącego RMK.


Dotychczas GKGOK odbyła z MPO S.A. w Krakowie kilka roboczych spotkań, które prowadzą do usprawnienia funkcjonowania systemu. Jednym z postulatów, który już został zrealizowany, to zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych. Dotychczas planowany wywóz ( w zabudowie wielorodzinnej) dwa razy do roku, odbywał się będzie jeden raz w miesiącu, w terminie uzgodnionym z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania - Zarządcą Systemu. Dodatkowo umożliwiono wspólnotom, które nie mają możliwości posadowienia w swoich zasobach dzwonów na zbiórkę odpadów szklanych  gromadzenie ich w workach o pojemności nie większej niż 60l na indywidualnie złożony wniosek. Obiecano również modyfikację wzoru wypełnianych deklaracji
Wszelkie niedogodności oraz uchybienia w funkcjonowaniu systemu można zgłaszać pisemnie poprzez system IBOP

Z treścią złożonego pisma można zapoznać się klikając w poniższy link.

 

Pismo z dnia 16.09.2013r. dot. działań Grupy Koordynującej Gospodarkę Odpadami Komunalnymi w Krakowie


 2013-11-12 | Jak skutecznie zarządzać luksusem? Zaproszenie na debatę.

Stowarzyszenie Zarządców i Administratorow Nieruchomości w Krakowie wraz z Fundacją Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla, zaprasza na debatę - Jak skutecznie zarządzać luksusem?

 

Data                           13 listopada 2013r.
Godzina 18.00
Miejsce

Arteteca Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie    (budynek Małopolskiego Ogrodu Sztuki,            1-sze piętro, wejście od ul. Szujskiego).

Pomimo spadku cen na rynku nieruchomości, inwestycje z sektora premium idą w górę. Jak donosi dziennik The Guardian, najbardziej luksusowe rezydencje londyńskie podrożały w tym roku o 5%. Zainteresowanie nimi jednak nie maleje, a jak podają specjaliści z branży nieruchomości – popyt zaczyna przewyższać podaż. Polski rynek oferuje zdecydowanie mniej nieruchomości z sektora premium, jednak nabywców nie brakuje.


Dlatego tez tematem najbliższego spotkania Krakowskie Nieruchomości organizowanego cyklicznie z otwartym udziałem publiczności, będzie przegląd ofert runkowych z segmentu de lux. Debata odbędzie się w ramach dyskusji organizowanych przez Fundację Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. Spotkaniom patronuje Gazeta Wyborcza w Krakowie i Radio Kraków.

Jak zawsze goście spotkania dokonają analizy bieżącej sytuacji na rynku nowych mieszkań w Krakowie. Uczestnicy debaty podsumują minione dwa miesiące na rynku oraz dokonają przeglądu ofert pod względem cen i trendów sprzedażowych. Postarają się także ocenić, co czeka klientów w pierwszych miesiącach 2014 roku.W spotkaniu wezmą udział ekspert ds. rynku nieruchomosci mieszkaniowych Piotr Krochmal Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, specjalista ds. kredytów hipotecznych Private Brokers Konrad Mitręga oraz dewelperzy Angel Wawel oraz Echo Investent.
 << Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Następna >>