Aktualności

2015-03-19 | Szkolenie: Zmiany w przepisach. Charakterystyka energetyczna budynku.

Podstawy prawne problematyki budownictwa energooszczędnego, podstawowe uregulowania prawne: ustawy, akty wykonawcze, dyrektywy, zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach. Te i inne tematy zostaną omówione podczas szkolenia organizowanego przez Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie, w cyklu transfer wiedzy urząd - zarządca, w ramach programu Kompetentny Zarządca.

Zmiany w przepisach. Charakterystyka energetyczne budynku. 16 kwietnia 2015r.2015-03-15 | Podsumowanie kadencji.

Moja misja jako prezesa  Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie dobiegła końca, co nie oznacza końca moich działań na rzecz Stowarzyszenia i jego Członków.

Było dla mnie wielką przyjemnością i zaszczytem móc z Państwem współpracować.  Licząc na kontynuację tej współpracy, pozostaję do Państwa dyspozycji jako ekspert SZAN, którym ustanowili mnie  aktualni włodarze Stowarzyszenia. Służę pomocą w najbliższym mi zawodowo temacie, jakim jest techniczna obsługą nieruchomości, a także we wdrożonym ostatnio projekcie Legitymacji Służbowej Zarządcy Nieruchomości.

Wyrażam nadzieję, że śladem poprzednich lat, pod egidą nowego Zarządu,  będziemy mogli wspólnie realizować cele SZAN, które będą owocne dla wszystkich Członków Stowarzyszenia.

W tym miejscu zachęcam do zapoznania się z prezentacją podsumowującą  minioną kadencję zarządu.

Podsumowanie kadencji Zarządu SZAN  2012-2015

Dotychczasowym członkom zarządu : Bożenie Jankowskiej, Piotrowi Przybylskiemu, Dariuszowi Cichoniowi i Waldemarowi Miśkowi, dziękuję za poświęcony czas i zaangażowanie we wszystkie realizowane projekty i wierzę, że tak jak dla mnie, również dla nich ta kadencja była źródłem ogromnej satysfakcji.

Nowym reprezentantom Stowarzyszenia gratuluje i życzę determinacji w dążeniu do rozwijania struktur i pozycji SZAN.  Tym z Państwa, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać obecnego Zarządu przedstawiam jego skład: Dariusz Cichoń –prezes, Anna Mathea i Piotr Przybylski – wiceprezesi, Bożena Jankowska i Jerzy Sonik – członkowie zarządu.

Więcej o członkach zarządu można przeczytać klikając w poniższy link:

Członkowie Zarządu SZAN

Korzystając ze sposobności, kieruję gratulacje i podziękowania do wszystkich Członków, którzy swoimi działaniami przyczynili się do rozwoju naszego Stowarzyszenia.  Życzę kolejnych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

 

 2015-02-27 | Właściwy wybór zarządcy to najlepsza inwestycja.

W 2012 roku został Pan wybrany na prezesa zarządu Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (SZAN). W tym roku kończy się kadencja obecnego składu. Co skłoniło Pana do objęcia funkcji prezesa?

Decyzję podjąłem w przekonaniu, że najcenniejszym materialnym dobrem w życiu człowieka jest jego dom. Bez względu na to czy jest to dom jednorodzinny czy też mieszkanie w bloku lub kamienicy, to drugie zaraz po rodzinie, największe dobro jakie możemy posiadać. O dom dbamy, w niego inwestujemy, zadłużamy się na całe życie, żeby go posiadać.

Bardzo zależało mi na tym, aby uświadomić właścicieli jak ważne jest to, komu powierzają swój majątek czyli nieruchomości, którymi dysponują. Chciałem pokazać znaczenie zarządcy, którego rola nie kończy się na prowadzeniu finansów nieruchomości. Mądry i przemyślany wybór zarządcy, który w sposób profesjonalny podchodzi do swoich obowiązków, to najlepsza inwestycja dla właściciela oraz możliwość zapewnienia sobie spokoju i  bezpiecznego funkcjonowania nieruchomości.

- W czasie pana prezesury zderegulowano zawód zarządy nieruchomości. W zasadzie poza uzyskaniem pełnoletności nie ma żadnych wymagań wobec zarządców. Jak SZAN dostosowało się do nowych realiów?

Po zderegulowaniu zawodu nie trzeba zdobywać i  podnosić swoich kwalifikacji, co w dobie nieustannie zmieniających się przepisów wydaje się absurdalne. Zarządca, chcąc skutecznie zarządzać, musi posiadać interdyscyplinarną wiedzę. SZAN zmodyfikowało profil działalności i przyjęło praktyki, które miały pomagać  zarówno jego członkom jaki i właścicielom zarządzanych przez nich nieruchomości. Ważne było jednoczenie zarządców, którzy doczekali czasu, kiedy wyznacznikiem jakości zarzadzania miały stać się nie ich kompetencje a najniższa cena.

- Jak deregulacja wpłynęła na integrację środowiska? Czy trudno jest przekonać zarządców do idei integracji?

W tej kwestii nie mam wątpliwości: zarządcy chcą się integrować. Od początku kadencji przyrost członków SZAN jest dodatni co oznacza, że zarządcy odczuwają potrzebę podejmowania działań dla wspólnego dobra i przestrzegania najwyższych standardów. Zarządcy czują, że deregulacja nie była dobrym posunięciem, dlatego jednoczą siły i zasilają szeregi SZAN. Zdarzają się oczywiście osoby, których poglądy są rozbieżne z naszymi ideami i z reguły rezygnują one z członkostwa, ale finalnie bilans i tak pozostaje dodatni.

Proszę powiedzieć, które z podjętych dotychczas działań na rzecz integracji środowiska uważa Pan za najistotniejsze? Co wg Pana jest największym sukcesem?

Naszym ogromnym sukcesem jest program Kompetentny Zarządca. Został on zainicjowany przez członków SZAN w 2013 roku. Początkowo zakładaliśmy, że będzie to forma pilotażowego projektu, ale czas pokazał, że należy go rozwijać i kontynuować. Pierwotnie ograniczyliśmy się jedynie do wyróżniania zarządców za pomocą certyfikatu kompetencji. Mogli go otrzymać zarządcy, którzy poddali się weryfikacji pod kątem podnoszenia kwalifikacji, posiadanego ubezpieczenia czy sposobu prowadzenia księgowości. Program został doceniony także przez marszałka województwa i prezydenta Krakowa, którzy rokrocznie obejmują go swoim honorowym patronatem.

Pilotażowy projekt wpisał się na dobre w działania SZAN? Jak rozwijaliście program?

W 2014 roku, dzięki zaangażowaniu wielu osób,  a w szczególności pana Jerzego Sonika – ówczesnego radnego i wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa,  udało nam się przekonać urzędy i jednostki miejskie związane z nieruchomościami,  do wprowadzenia wspólnych szkoleń w formie transferu wiedzy na linii zarządca – urząd, których celem była wymiana doświadczeń pomiędzy wszystkim uczestnikami rynku nieruchomości. Działania te miały pomóc w  kompleksowym przekazywaniu informacji, niezbędnych do skutecznego i bezpiecznego zarządzania. Niezmiernie cieszy ilość osób, które wzięły udział w projekcie – było to blisko 750 uczestników!

Sam transfer pozwolił na analizę problemów pojawiających się w procesie zarządzania. Kluczowymi okazały się: brak współpracy i brak kontaktu zarządców z przedstawicielami władz co powodowało, że tworzone przepisy są trudne lub niemożliwe do egzekwowania. I na te bolączki również znaleźliśmy skuteczne rozwiązanie.

Jakie?

Lekarstwem okazał się kolejny, pionierski element programu w postaci Legitymacji Służbowej Zarządcy Nieruchomości. Prezydent i rada miasta, przy nieocenionej pomocy przewodniczącego – Bogusława Kośmidera, poparli ideę legitymacji. Legitymacja, która jest wydawana zarządcom zrzeszonym w SZAN, to dla właścicieli łatwy  i szybki sposób na potwierdzenie pełnienia tej funkcji.  Zarządcom i urzędom ma  ułatwić  pracę,  a właścicielom zapewnić bezpieczeństwo. Dobiegają końca rozmowy z wydziałami urzędu miasta, które finalnie mają doprowadzić do uznawania jej, jako dokumentu identyfikującego zarządcę.

Z rozmów z przedstawicielami władz samorządowych wywnioskowałem, że SZAN może być rzeczywiście bardzo cennym partnerem z punktu widzenia rozmaitych potrzeb miasta. Jakie widzi Pan kierunki wzajemnej współpracy.

Konsekwentne działania wzmocniły pozycję SZAN i spowodowały, że stało się silnym partnerem dla miasta.  Udało nam się przekonać  władze samorządowe, że to właśnie zarządcy, dzięki bezpośredniemu kontaktowi, najlepiej znają sytuację życiową, problemy i potrzeby mieszkańców. I to dzięki nim istnieje możliwość przekazywania informacji, ankietowania oraz inwentaryzowania danych potrzebnych do efektywnego gospodarowania nieruchomościami. Zasoby zarządzanych przez członków SZAN nieruchomości sięgają blisko 7000 obiektów. Można sobie, zatem wyobrazić, o jakiej skali mieszkańców mówimy.

Jak może Pan podsumować ostatnie lata?

Mijająca kadencja pokazała jasno jakie oczekiwania mają zarządcy, właściciele i urzędy. Wszyscy oczekują dobrej współpracy, która zapewni im poczucie bezpieczeństwa i komfortu pracy, czego efektem będzie dobrze zarządzane i prawidłowo funkcjonujące miasto. SZAN udowodnił, że jest solidnym i wiarygodnym partnerem dla wszystkich. Bardzo istotne jest, aby kontynuować wdrożone projekty, zacieśniać współpracę z urzędami, promować i wspierać zarządców tak, aby świadczone przez nich usługi były na jak najwyższym poziomie i gwarantowały bezpieczeństwo właścicielom nieruchomości. Właścicieli zachęcam do podejmowania dobrych i przemyślanych decyzji w sprawie wyboru zarządców. A tych najlepszych najpewniej znajdą pośród członków SZAN.

 

Dziennik Polski 25.02.2015
Przegląd nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 


 2015-02-12 | Budki i karmniki przekazane.

Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (SZAN) popiera ideę Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka, która ma pomóc w przywróceniu prawidłowej populacji małych ptaków.

Dlatego dziś (12.02.2015r.) w  siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1, Prezes SZAN – Jarosław Gołuszka, w obecności Miotacza Idei Asocjacji Promotorów RP – Waldemara Domańskiego, symbolicznie odebrał z rąk Prezesa MPO – Henryka Kultysa,  karmniki i budki lęgowe wykonane przez pracowników MPO z desek odzyskanych ze śmieci, które docelowo trafią do członków SZAN.

Dzięki podjętej współpracy z SZAN, które jest największym stowarzyszeniem zarządców w Polsce a w zasobach jego członków - w samym Krakowie – jest blisko 7000 obiektów, karmniki i budki zostaną zamontowane na terenie całego miasta, co z pewnością zwiększy liczebność małych miejskich ptaków.  

Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (SZAN) z przyjemnością angażuje się we wszystkie projekty zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, a zwiększenie populacji ptaków z pewnością ten komfort poprawi, chociażby z uwagi na to, że małe ptaki oczyszczają miasto z uciążliwych  m. in. z much i komarów.

Od lewej: Jarosław Gołuszka, Waldemar Domański, Henryk Kultys.

Zarządcy, którzy zgłosili zapotrzebowanie na budki lęgowe i karmniki, mogą je odbierać w siedzibie MPO ul. Nowohucka 1, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7-13.

Po odbiór proszę zgłaszać się na portierni. Osoba, odpowiedzialna za wydawanie budek i karmników: pan Janusz Wyleciał.

UWAGA! Budki dla wróbli i sikorek będa gotowe na początku marca. Obecnie można odbierać karmniki oraz budki dla jerzyków.

Pozostali zainteresowani również mogą zgłaszać się po odbiór- budki i karmniki przygotowywane są na bieżąco.

Kluczowym działaniem SZAN jest zainicjowany w 2013 roku i kontynuowany program Kompetentny Zarządca, objęty honorowym patronatem  Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa. Program umożliwia certyfikowanie najlepszych podmiotów w branży, a także podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami poprzez udział w szkoleniach i seminariach oraz akcjach realizowanych przez miasto i inne organizacje.

W 2014 roku program został poszerzony o kolejny element w postaci Legitymacji Służbowej Zarządcy Nieruchomości, która ma na celu ułatwienie kontaktów pomiędzy zarządcami a poszczególnymi wydziałam Urzędu Miasta Krakowa, identyfikację problemów, upraszczanie procedur, konsultowanie oraz opiniowanie projektów i programów miejskich. Wymienione czynniki mają doprowadzić  do znajdowania skutecznych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.w

Odbierz swoją legitymację!
 

Więcej na stronie :

http://asocjacjapromotorowrp.com/<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Następna >>