Aktualności

2013-08-27 | Konferencja poświęcona aktualnej sytuacji prawnej dotyczącej nieruchomości mieszkalnych oraz komunikacji pomiędzy urzędami miejskimi a zarządcami nieruchomości.

Komisja Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa, Urząd Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie wraz z Partnerami zapraszają na konferencję poświęconą aktualnej sytuacji prawnej dotyczącej nieruchomości mieszkalnych oraz komunikacji pomiędzy urzędami miejskimi a zarządcami nieruchomości.

 

9 września 2013r. godz. 17:00
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspianskiego
pl. Wszystkich Świętych 3-4 Kraków

 

ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ

 

W konferencji udział wezmą m.in.:

 • Jerzy Sonik — Wiceprzewodniczący Komisji Mieszkalnictwa RMK
 • Jarosław Gołuszka — Prezes Stowarzyszenia Zarzadców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie
 • Małgorzata Boryczko — Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie
 • Katarzyna Bury — Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa
 • Krystyna Dworakowska — Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta
 • Paulina Kajda — Kierownik Wydziału Skarbu Miasta
 • Tomasz Dołhan — Dyrektor Oddziału UNIQA

 

 

 

Podczas Konferencji zostaną omówione zagadnienia związane z funkcjonowaniem Wspólnot Mieszkaniowych w kontekście Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami i aktów prawa miejscowego, a w szczególności:

 • problematyka uregulowania tytułu prawnego do gruntu w trybie art. 209a Ustawy o gospodarce nieruchomościami w aspekcie uchwały nr LIX/757/08 RMK przewidujacej zastosowanie 98% bonifikaty od ceny gruntu,
 • kwestie prostowania wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w aspekcie uchwały nr LV/699/08/ RMK i Ustawy o własności lokali,
 • reprezentacja gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

 

Konferencja jest inauguracja Programu Kompetentny Zarzadca, który pozwala na:

 • potwierdzenie spełnienia dotychczasowych wymagań ustawowych,
 • konsultacje i porady w zakresie zarządzania nieruchomościami,
 • doradztwo w zakresie ubezpieczen, obsługi ksiegowej, programów do zarzadzania,
 • doradztwo w zakresie obsługi technicznej budynku, modernizacji oraz pozyskiwania funduszy z zewnętrznych zródeł,
 • współpraca z urzędami miejskimi,
 • współpraca z uczelniami,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych: szkolenia, konferencje, debaty, spotkania,
 • dostep do specjalnych programów dla profesjonalistów,
 •  możliwość uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami.


2013-08-26 | Inwentaryzacja pieców na paliwo stałe dla wskazanego fragmentu Miasta Krakowa

W związku z realizowanym zadaniem polegajacym na inwentaryzacji pieców węglowych na terenie Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, zwrócił się do Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie, o udostępnienie informacji na temat ilości pieców na paliwo stałe w zasobach zarządzanych przez jego członków. Sprawa dotyczy nieruchomości  zlokalizowanych w określonym obszarze.

Inwentaryzacja umożliwi opracowanie wartościowej analizy oraz wyciągnięcie wniosków, które posłużą w przyszłości realizacji optymalnych działań na rzecz poprawy stanu powietrza w mieście.

Osoby, które zechcą pomóc w przedmiotowej sprawie, proszone są o wypełnienie i odesłanie do Stowarzyszenia ankiety.

ANKIETA

Lista ulic objętych inwentaryzacją

LISTA ULIC2013-07-31 | I edycja szkoleń - w ramach Programu Kompetentny Zarządca - zakończona!

Stosowanie odpowiednich standardów dotyczących m.in. sposobów przechowywania dokumentów i danych osobowych czy sprawnej windykacji należności, zapewniającej płynność finansową i bezpieczeństwo obsługiwanej wspólnoty, pozwoli zarządcy a także właścicielom nieruchomości uniknąć  przykrych konsekwencji. O tym dyskutowali we wtorek 30 lipca,  uczestnicy seminarium „Podatkowo-prawne aspekty windykacji,  e-sądy, ePUAP,  programy komputerowe  oraz ochrona danych osobowych w gospodarowaniu nieruchomościami”.

W spotkaniu wzięło udział 68 osób, a poprowadzili je:

 • Jarosław Gołuszka - Prezes Zarządu SZAN w Krakowie,
 • Krystyna Królewiak - Ciechnowska  - Radca Prawny,
 • Justyna Leśniak – Probit.

GALERIAByło to ostatnie spotkanie w I edycji seminariów, organizowanych w ramach Programu „Kompetentny Zarządca”
Dzięki seminariom tematycznym i konsultacjom z ekspertami projekt umożliwi zarządcom nieruchomości podniesienie swoich kompetencji, a więc lepszą dbałość o swoich klientów i ich bezpieczeństwo. W ramach programu SZAN planuje też wyróżnić najlepszych zarządców. Wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele budynków zyskają dzięki temu pewność, że osoba której planują powierzyć swój dobytek jest odpowiednio przygotowana i dba o podnoszenie kwalifikacji.
    Do tej pory odbyły się już seminaria dotyczące obowiązków zarządców wynikających z przepisów prawa budowlanego i ubezpieczeniowego, planowania remontów budynków, a także  zmiany systemu ogrzewania wody na bardziej bezpieczny, komfortowy i tańszy.

Start kolejne edycji seminariów 20 sierpnia 2013 r.

Tydzień Partnera

     Po seminarium, od  środy, 31 lipca rusza tzw. Tydzień Partnera czyli bezpłatne konsultacje z ekspertami firmy Probit. Będą oni odpowiadać na pytania dotyczące oprogramowania komputerowego wspomagającego pracę zarządcy. Konsultacje odbędą się od środy do poniedziałku, w godz. 9:00 – 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia. Termin udziału należy uzgodnić telefonicznie lub mailowo: tel.  12 422-31-28, 797 382 532, e – mail: biuro@szan.org.pl .
 
 
    
Program „Kompetentny Zarządca” został opracowany w  związku z ustawową deregulacją zawodu zarządcy nieruchomości.
W wyniku ustawowych zmian zawód zarządcy został „uwolniony” co oznacza, że będzie go mogła wykonywać osoba nieposiadająca licencji, a co się z tym wiąże – osoba nie mająca odpowiedniego przygotowania merytorycznego i kwalifikacji gwarantujących wysokie kompetencje.
    Niesie to zagrożenie  dla zarządców posiadających licencję, ponieważ będą musieli sprostać nowej rzeczywistości, ale przede wszystkim dla mieszkańców, którym trudniej będzie rozeznać rynek i  rozpoznać rzetelnego zarządcę – osobę opiekującą się ich najważniejszym dobytkiem.
Częścią programu są seminaria tematyczne, dzięki którym zarządcy będą mogli podnieść swoje kompetencje i lepiej zadbać o swoich klientów  i ich bezpieczeństwo.
W ramach programu SZAN planuje też wyróżnić najlepszych zarządców. Wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele budynków zyskają dzięki temu pewność, że osoba której planują powierzyć administrowanie  nieruchomością jest odpowiednio przygotowana do profesjonalnej obsługi swoich klientów i dba o podnoszenie kwalifikacji.
 


 2013-07-24 | Bądź kompetentnym zarządcą!

Zawód zarządcy nieruchomości nie kończy się na rutynowym przesyłaniu naliczeń i rozliczeń oraz dokonywaniu obowiązkowych, okresowych przeglądów budynku. Wymaga stosowania odpowiednich standardów dotyczących m.in. sposobów przechowywania dokumentów i danych osobowych czy sprawnej windykacji należności, zapewniającej płynność finansową i bezpieczeństwo obsługiwanej wspólnoty. Nieprzestrzeganie określonych standardów naraża na przykre konsekwencje nie tylko lokatorów, ale także samego zarządcę.  Z myślą o podnoszeniu kompetencji zarządców i podnoszeniu jakości świadczonych przez nich usług już w najbliższy wtorek, 30 lipca odbędzie się kolejne seminarium dotyczące  zagadnień niezbędnych w tym zawodzie: podatkowo – prawnych aspektów windykacji, e – sądów, systemu ePUAP, programów oraz ochrony danych osobowych w gospodarowaniu nieruchomościami. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (SZAN) przy współpracy z partnerami.

    Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał tzw. ustawę deregulacyjną otwierającą drogę do wykonywania - bez stosownych uprawnień - m.in. zawodu zarządcy nieruchomości.
Do tej pory musiał on posiadać licencję państwową, gwarantującą merytoryczne przygotowanie i poświadczającą odpowiednie kompetencje. Przyjęte zmiany znoszą ten wymóg i powodują szereg wyzwań nie tylko dla samych zarządców, ale także dla ich klientów czyli właścicieli budynków. Dopuszczenie do zawodu osób bez licencji spowoduje bowiem spadek jakości świadczonych usług.
    Z myślą o jednej i drugiej grupie, Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie uruchomiło program „Kompetentny Zarządca”.
    Dzięki seminariom tematycznym i konsultacjom z ekspertami projekt umożliwi zarządcom nieruchomości podniesienie swoich kompetencji, a więc lepszą dbałość o swoich klientów i ich bezpieczeństwo. W ramach programu SZAN planuje też wyróżnić najlepszych zarządców. Wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele budynków zyskają dzięki temu pewność, że osoba której planują powierzyć swój dobytek jest odpowiednio przygotowana i dba o podnoszenie kwalifikacji.
    Do tej pory odbyły się już seminaria dotyczące obowiązków zarządców wynikających z przepisów, planowania remontów budynków, a także  zmiany systemu ogrzewania wody na bardziej bezpieczny, komfortowy i tańszy.
    Najbliższe spotkanie dotyczyć będzie zagadnień nie tylko przydatnych, ale wręcz niezbędnych w pracy każdego zarządcy: podatkowo – prawnych aspektów windykacji, e – sądów, systemu ePUAP, programów oraz ochrony danych osobowych w gospodarowaniu nieruchomościami.
    Seminarium odbędzie się w najbliższy wtorek, 30 lipca, w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowości i Zarządzania (Al. Kijowska 14, sala nr 13, parter).Rozpocznie się o godz. 17:00 i potrwa do godz. 20:00.
    Zapisy przyjmowane będą do poniedziałku, 29 lipca, do godz. 16:00.Zgłoszenia należy wysłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.szan.org.pl, który można również wypełnić i przesłać faksem: 12 422 31 28 lub mailem (skan) na adres: szkolenia@szan.org.pl .
Dla członków Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości, którzy posiadają do 31 czerwca opłacone składki udział jest bezpłatny. Koszt uczestnictwa w seminarium dla pozostałych osób wynosi: przy zapisie do 26 lipca, do godziny 20.00 - 49 zł netto, przy zapisie po tym terminie -  69 zł netto.  

 << Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Następna >>