Aktualności

2013-06-28 | Bezpieczeństwo zarządcy zagrożone! Sprawdź, jak uniknąć ryzyka.

Brak aktualnej wiedzy zwiększa ryzyko wystąpienia nieprzyjemnych sytuacji, które w konsekwencji mogą skończyć się postępowaniem sądowym... Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, dlatego zapraszamy do Akademii SZAN na seminarium podnoszące kwalifikacje zawodowe zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami.

Rejestracja oraz informacje o szkoleniu

Formularz zgłoszeniowy

 

Podczas seminarium  rozpocznie się realizacja akcji Zintegrowanego Systemu Wsparcia Członków SZAN, którego założeniem  jest wyróżnianie zrzeszonych zarządców, jako najwyższej klasy specjalistów, którzy nie tylko działają zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi normami oraz nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje,  ale także dbają o bezpieczeństwo powierzonych im zasobów. Wsparcie członków SZAN odbywać się będzie na wielu płaszczyznach a celem samego systemu jest zwiększenie prestiżu i komfortu pracy zarządcy oraz zapewnienie bezpieczeństwa zarządzanych przez nich nieruchomości.

 

Patronat nad akcją objęli:

 

 

 

 

 

 

 

 2013-06-27 | Strategiczne decyzje Członków SZAN - podsumowanie Ogólnego Zgromadzenia.

26 czerwca 2013 r., odbyło się Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie.
Celem spotkania było  zatwierdzenie zmian statutu oraz zaprezentowanie i przyjęcie nowego narzędzia, jakim jest Zintegrowany System Wsparcia Członków SZAN.

Po wybraniu prezydium zgromadzenia, przystąpiono do głosowania nad zmianami statutu, które wiązały się m. in. z poszerzeniem i uaktualnieniem zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez SZAN. Uchwałę zatwierdzającą zmiany statutu, przyjęto jednogłośnie.

Następnie prezes przystątpił do zaprezentowania celów i założeń Zintegrowanego Systemu Wsparcia Członków SZAN. Po  jego wystąpieniu Ogólne Zgromadzenie opowiedziało się za propozycją zarządu i podjęło stosowną uchwałę, umożliwiającą realizację systemu.

Start akcji rozpocznie się 05 lipca 2013 r. , podczas seminarium podnoszącego kwalifikacje.

Zapisz się na inagurację.2013-06-24 | Zgromadzenie Członków SZAN.

Na dzień   26 czerwca 2013 r., o godzinie 16.30, w Auli Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie (ul. Gramatyka 10), zwołano Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie.

Celem spotkania jest zaprezentowanie i przyjęcie nowego narzędzia, jakim jest Zintegrowany System Wsparcia Członków SZAN. Założeniem systemu jest wyróżnianie zrzeszonych zarządców, jako najwyższej klasy specjalistów, którzy nie tylko działają zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi normami oraz nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje,  ale także dbają o bezpieczeństwo powierzonych im zasobów. Wsparcie członków SZAN odbywać się będzie na wielu płaszczyznach, a celem samego systemu jest zwiększenie prestiżu członków SZAN oraz konkurencyjności na rynku nieruchomości, czego efektem będą wymierne korzyści.

Członków SZAN zapraszamy do czynnego udziału w zgromadzeniu oraz o potwierdzenie obecności w spotkaniu.2013-06-21 | Zintegrowany System Wsparcia Członków SZAN

Ostatnie miesiące były niezwykle trudne dla Członków SZAN i całego środowiska zarządców nieruchomości. Negatywne odczucia potęgowała niejasna sytuacja dotycząca likwidacji licencji, drastyczne obniżanie stawek za zarządzanie nieruchomościami, wprowadzanie tzw. ustawy  śmieciowej.....  Z punktu widzenia samego Stowarzyszenia sytuacja również nie nastrajała pozytywnie, mimo to SZAN podjęło się nowych zadań, które z sukcesem realizuje na rzecz swoich członków.

Dotychczasowe działania SZAN.


W przeciągu ostatniego roku udało się zrealizować następujące działania:

  • analiza i inwentaryzacja potrzeb członków,
  • profesjonalne szkolenia, w przystępnych cenach,
  • zwiększenie oferty skierowanej do członków: bezpłatne konsultacje i porady w zakresie zarządzania nieruchomościami,  w zakresie obsługi technicznej budynku, modernizacji oraz pozyskiwania funduszy z zewnętrznych źródeł a także doradztwo w zakresie ubezpieczeń, obsługi księgowej, programów do zarządzania, informacje o aktualnych ofertach pracy i o poszukiwanych zarządcach,
  • zacieśnienie współpracy z instytucjami i urzędami miejskimi, a m.in. z Nadzorem Budowlanym, Konserwatorem Zabytków, Urzędem Dozoru Technicznego, Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania,
  • utworzenie nowych narzędzi komunikacji: strona www, newsletter.
  • podjęcie rozmów z potencjalnymi partnerami SZAN.

 

Widoczne efekty.


Efektem prac i negocjacji jest umocnienie marki SZAN, które jest największym i najprężniej rozwijającym się stowarzyszeniem. Na koniec czerwca 2012 roku SZAN liczyło 279 członków. Od tego czasu 14 członków zrezygnowało z przynależności, niemniej jednak chwili obecnej jest ich już 339 , co jest najlepszy dowodem na to, że zarządcy czują potrzebę integracji a kierunki działań objęte przez SZAN, są słuszne.

Zintegrowany System Wsparcia Człoków SZAN


Na najbliższym Zgromadzeniu Członków SZAN, zostanie zaprezentowane  nowe narzędzie jakim jest zintegrowany system wsparcia członków SZAN. Założeniem systemu jest wyróżnianie zrzeszonych zarządców, jako najwyższej klasy specjalistów, którzy nie tylko działają zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi normami oraz nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje,  ale także dbają o bezpieczeństwo powierzonych im zasobów. Wsparcie członków SZAN odbywać się będzie na wielu płaszczyznach, a celem samego systemu jest zwiększenie prestiżu członków SZAN oraz konkurencyjności na rynku nieruchomości, czego efektem będą wymierne korzyści.

Członków SZAN zapraszamy do czynnego udziału w zgromadzeniu, które odbędzie się  26 czerwca 2013 r., o godzinie 16.30, w Auli Wydziału Zarządzania AGH, UL. Gramatyka 10 w Krakowie.
 << Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Następna >>