Aktualności

2013-05-23 | Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa ogłosił nabór wniosków o dotacje na rok 2014.

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa ogłosił nabór wniosków o przyznanie w 2014 roku dotacji do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zabytkowych obiektach mieszkalnych i usługowych. Oferta Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa skierowana jest do właścicieli oraz użytkowników nieruchomości mieszkalnych i usługowych, zlokalizowanych na terenie Krakowa i wpisanych do rejestru zabytków.

W roku 2014 SKOZK planuje utrzymać wsparcie dla zabytkowych domów i kamienic na poziomie przyjętym w roku 2013. Na ten cel zostanie przeznaczone 16,5 % ogółu dotacji, co w roku bieżącym odpowiada sumie ok. 6 800 000 zł. Środki te zostaną rozdzielone w przyszłym roku w ramach konkursu w oparciu o nadesłane wnioski. Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 lipca br. Co ważne, ubieganie się o dotacje w SKOZK nie wyklucza starań o wsparcie z innych źródeł.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane udzielane będą w roku 2014 w wysokości do 50 % kosztów realizacji działań. W drodze wyjątku, można będzie starać się o wyższą dotację pod warunkiem , że dany obiekt reprezentuje wyjątkową wartość zabytkową, zachodzi konieczność przeprowadzenia prac wyjątkowo złożonych pod względem technologicznym lub należy przeprowadzić prace w trybie pilnym z uwagi na zagrożenie budynku.

Zakres prac możliwych do finansowania z dotacji obejmował będzie remonty elewacji, wzmocnienie konstrukcji budynku, prace przy dachach, stolarce, wystroju malarskim, balustradach, witrażach i innych elementach wyposażenia, a w uzasadnionych przypadkach także remonty instalacji technicznych. Z dotacji mogą być finansowane także prace archeologiczne, ekspertyzy i prace projektowe związane z odnową zabytku.


Więcej informacji na temat dotacji, można uzyskać na stronie http://www.skozk.pl/

 

Poniżej pełna treść pisma, które otrzymaliśmy od pana Macieja Wilamowskiego, dyrektora biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Pismo SKOZK nr BSKOZK 1200/2013  z dnia 20 maja 3013 r.2013-05-17 | Senat przyjął ustawę deregulacyjną.

Senat przyjął we czwartek ustawę deregulacyjną. Senatorowie zgłosili ponad 170 poprawek, dlatego ustawa wróci do Sejmu. Wśród zgłoszonych poprawek znalazły się także te dotyczące zawodów zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami. W myśl tych poprawek utrzymany zostałby obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo osoby świadczące usługi w tym zakresie, zobowiązane byłyby do wykonywania czynności na podstawie umowy pisemnej.

 

Powiązane informacje.

Sejm przyjął ustawę deregulacyjną.

 2013-05-15 | MPO w Krakowie udzieliło odpowiedzi na pozostałe pytania w/s wypełniania deklaracji śmieciowych.

Dziś otrzymaliśmy odpowiedź na pierwsze pismo zawierające pytania dot. wypełniania deklaracji śmieciowych, zadane przez uczestników spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 18 kwietnia 2013 r. Pismo z prośbą o wyjaśnienie problematycznych zagadnień, zostało złożone w siedzibie MPO, w dniu 23 kwietnia br.

Pismo SZAN nr SZAN-05/04/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź na pytania zawarte w powyższym piśmie. Z treścią można zapoznać się klikając w poniższy odnośnik.

Pismo MPO nr EG/420/792/2013 z dnia 7 maja 3013 r.


Kolejne pytania zostały wysłane do MPO w Kakowie w dniu 25 kwietnia 2013 r. Z treścią pytań i odpowiedzi można zapoznać się klikając w poniższe odnośniki.

Pismo SZAN nr SZAN-09/04/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Pismo MPO nr EG/420/756/2013 z dnia 6 maja 3013 r.

 2013-05-13 | MPO w Krakowie udzieliło odpowiedzi na część pytań w/s wypełniania deklaracji śmieciowych, zadanych przez uczestników spotkania konsultacyjnego.

Na spotkaniu konsultacyjnym w sprawie wypełniania tzw. deklaracji śmieciowych, które odbyło się 18 kwietnia 2013 r., Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie, zobowiązało się do złożenia na ręce prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, pytań zadanych przez uczestników spotkania.
Po zebraniu wszystkich pytań, pismo z prośbą o wyjaśnienie problematycznych zagadnień, zostało złożone w siedzibie MPO, w dniu 23 kwietnia br., jednak do tej pory pozostało bez odpowiedzi.

Pismo SZAN nr SZAN-05/04/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.


Kolejne pytania zostały wysłane do MPO w Kakowie w dniu 25 kwietnia 2013 r. i na te pytania otrzymaliśmy odpowiedzi.

Z treścią pytań i odpowiedzi można zapoznać się klikając w poniższe odnośniki.

Pismo SZAN nr SZAN-09/04/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Pismo MPO nr EG/420/756/2013 z dnia 6 maja 3013 r.<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Następna >>