Aktualności

2013-04-05 | Deklaracje dot. ustawy śmieciowej - konsultacje.

Z uwagi na pojawiające się wątpliwości związane z wypełnianiem  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie, poprowadzi konsultacje dla zarządców i administratorów nieruchomości.

Konsultacje zaplanowane są na 8-9 oraz 16-17 kwietnia br. i prowadzone będą w sali konferencyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania przy ulicy Nowohuckiej 1 w Krakowie.


Więcej informacj na stronie www.mpo.krakow.pl


Deklaracja to dokument, który trzeba będzie obowiązkowo wypełnić, przedstawiając informację, które pozwolą ustalić wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Niezłożenie deklaracji jest karane tak samo, jak niedostarczenie zeznania podatkowego.


Deklaracje do pobrania

DB – nieruchomości niezamieszkałe

DB-A – załącznik do deklaracji DB

DJ / DJ-A – zabudowa jednorodzinna

DM – nieruchomości mieszane

DM-A – załącznik do deklaracji DM

DW – zabudowa wielorodzinna

DW-A – załącznik do deklaracji DW

 2013-04-03 | Jest już wzór deklaracji!

Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Deklaracja to dokument, który trzeba będzie obowiązkowo wypełnić, przedstawiając informację, które pozwolą ustalić wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Niezłożenie deklaracji jest karane tak samo, jak niedostarczenie zeznania podatkowego.

Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca br., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, opublikowana w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, określa wzory deklaracji dla właścicieli nieruchomości:

 • na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej
 • na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej
 • na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaściceli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajace nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W przypadku budynków należących do wspolnot mieszkaniowcyh obowiązki właściciela nieruchomości obciążają zarządcę nieruchomości.

Pierwszą deklarację należy złożyć do Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. (ul. Nowohucka 1, Kraków), w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2013 r. Własciciele nieruchomości, którzy na dzień 1 stycznia 2012 r. mieli zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych, są zobowiązani do pierwszej skłądanej deklaracji załączyć kopię umowy. Deklaracje mogą być składane również drogą elektoniczną.


W przypadku deklaracji, których obowiązek dostarczenia nastąpi po 30 kwietnia br., właściciel nieruchomości, będzie miał na jej złożenie 14 dnia od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca, bądź od dnia powstania na nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych.

Deklaracje do pobrania

DB – nieruchomości niezamieszkałe

DB-A – załącznik do deklaracji DB

DJ / DJ-A – zabudowa jednorodzinna

DM – nieruchomości mieszane

DM-A – załącznik do deklaracji DM

DW – zabudowa wielorodzinna

DW-A – załącznik do deklaracji DWStowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie zorganizuje szkolenie z zakresu wypełniania deklaracji, o czym poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.
 2013-03-14 | Nowe stawki za wywóz śmieci w Krakowie.

Na posiedzeniu 13 marca br., Radni Miasta Krakowa przegłosowali stawki za wywóz odpadów komunalnych, które będą obowiązywać od 1 lipca 2013 r. W przypadku Spółdzielni czy Wspólnot Mieszkaniowych, mieszkaniec zapłaci około 12 zł. Stawka naliczana będzie od gospodarstwa domowego, jednak za każda kolejną osobę będzie mniejsza. Jednak to SM czy WM ustali kwoty, które płacić będą jej mieszkańcy, a ona sama rozliczać się będzie z odbiorca odpadów na podstawie zadeklarowanych pojemników. Oznacza to tylko tyle, że mieszkańcy poznają stawkę za osobę dopiero w momencie, kiedy zarządca przeliczy koszty za wywóz pojemników.


Stawka na osiedlach wielorodzinnych uzależniona została od objętości i liczby pojemników na śmieci, które są używane. Koszt jednorazowego opróżnienia to:

 • pojemnik 0,66 m3 45,39 (w nawiasach kwota w przypadku braku segregacji - 67,63 zł)
 • pojemnik 0,77 m3 52,96  (78,91 zł)
 • pojemnik 0,8 m3 55,02 (81,97 zł)
 • pojemnik 1,1 m3 75,65  (112,71 zł)
 • pojemnik 2,5 m3 192,94  (287,48 zł)
 • pojemnik 5 m3 385,88  (574,96 zł)
 • pojemnik 7 m3 540,23 (804,94 zł)
 • pojemnik 10 m3 771,75 (1149,90 zł)


W przypadku domów jednorodzinnych opłata naliczana będzie od ilości osób w gospodarstwie domowym. Bez znaczenia będzie ilość zapełnionych pojemników.

 • Jedna osoba - 32,50 zł (bez segregacji 48,50 zł)
 • Dwie osoby - 44,50 zł (65 zł)
 • Trzy osoby - 54,50 zł (80,50 zł)
 • Cztery osoby - 62,50 zł (92,50 zł)
 • Pięć osób - 69,50 zł (103,50 zł)
 • Sześć osób - 76,50 zł (113 zł)
 • Siedem i więcej osób - 80,50 zł (119 zł)


Dla porównania obecnych stawek z tymi aktualnie obowiązującymi przedstawiamy raport Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie, sporządzony na potrzeby spotkania, które odbyło się 7 marca 2013 r, w Urzędzie Miasta Krakowa.
W spotkaniu wzięli udział zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych oraz Radni Miasta Krakowa.

 

RAPORT2013-03-02 | Konfernecja nukowa

Zapraszamy Państwa do bezpłatnego udziału w konferencji naukowej "Rynek nieruchomości w Małopolsce - kryzys czy spowolnienie?" którą Stowarzyszenie objęło patronatem. Więcej informacji w poniższych odnośnikach.

 

PROGRAM KONFERENCJI

PLAKAT<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Następna >>