Aktualności

2014-11-10 | SKOZK - Dodatkowy nabór wniosków!

W dniach 24 listopada – 1 grudnia 2014 roku odbędzie się dodatkowy nabór wniosków o przyznanie w 2015 roku dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. O przyjęciu wniosku decydować będzie data złożenia wniosku o dotację w Biurze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

Dodatkowy nabór dotyczy wniosków składanych w ramach priorytetów operacyjnych:

 • I. Obiekty użyteczności publicznej,
 • II.  Obiekty sakralne,
 • III. Obiekty mieszkalne i usługowe.

 

Nie przewiduje się przyjmowania wniosków dotyczących obiektów cmentarnych oraz zabytkowych zespołów zieleni komponowanej.


W pierwszym naborze, zakończonym 15 lipca bieżącego roku, właściciele i użytkownicy krakowskich zabytków złożyli do SKOZK wnioski o dotacje o wartości blisko 102 mln złotych. Dodatkowy nabór stwarza dodatkową możliwość ubiegania się o dotacje m.in. podmiotom publicznym i prywatnym, których obiekty zabytkowe wymagają prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych w związku z organizacją w Krakowie w 2016 roku Światowych Dni Młodzieży i koniecznością przyjęcia przez nasze miasto od 1 mln do 2 mln spodziewanych gości.

 

Formularze wniosków.

 

Zasady ubiegania się o dotację.

 

Źródło: http://www.skozk.pl/

 2014-11-07 | Łączy nas Kraków!

Nieuchronnie zbliżają się wybory samorządowe, kampania wyborcza w pełni.
To dobry moment na podziękowania z naszej strony za wsparcie władzy, radnych, dyrektorów i szeregowych pracowników, jakie otrzymało SZAN w czasie tej kadencji.


Trudnym zadaniem jest podziękować każdemu z osobna, bo każdy w mniejszym lub większym stopniu okazywał życzliwość i dopingował w dążeniu do celów, ale szczególne podziękowania należą się radnemu Jerzemu Sonikowi, wiceprzewodniczącemu Komisji Mieszkalnictwa, który swoim zaangażowaniem w działalność Stowarzyszenia przyczynił się do jego rozwoju,  dobrego wizerunku  i pozycji na rynku.


Działalność SZAN jest bliska panu Jerzemu Sonikowi i tożsama z jego zainteresowaniami i pracą zawodową. Znajomość branży pozwala mu na ukierunkowanie swoich prac na rzecz środowiska specjalistów z rynku nieruchomości, co przekłada się na jego funkcjonowanie.

Dzięki uprzejmości i wsparciu  pana Jerzego Sonika:

 • Mogliśmy wszyscy bezpłatnie uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami  wybranych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i innych jednostek miejskich, w ramach realizowanego  od roku „Transferu  wiedzy: urząd–zarządca”.
 • Wspólnie Zorganizowaliśmy I Forum Zarządcy, w którym wzięło udział blisko 150 osób.
 •  Razem tworzyliśmy komisję koordynującą wprowadzanie tzw. ”ustawy śmieciowej”
 •  Dzięki jego gościnności mogliśmy wesprzeć I Krakowskie Dni Elektrorecyklingu.
 • Wspólnie zainicjowaliśmy i otrzymaliśmy od miasta zgodę na wdrożenie Legitymacji Służbową Zarządcy Nieruchomości.


Jestem pewien, że w czasie kolejnej kadencji zdziałamy jeszcze więcej, bo łączy nas Kraków.


Jerzy Sonik - Kandydat do Rady Miasta Krakowa
lista nr 17 , nr 3
Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego
Okręg 1  dzielnice  I, VI, VII:   Stare Miasto,  Bronowice,  Zwierzyniec


Zachęcam Państwa do udziału w wyborach 16 listopada br., i rozważnego głosowania oraz uwzględniania przy tym możliwości osobistego i zawodowego rozwoju, jaki oferują nam kandydaci. To od nas zależy, jak będzie postrzegane i kreowane nasze środowisko.

Dlatego warto decydować i wybierać doświadczonych oraz sprawdzonych kandydatów.

Łączę pozdrowienia

 

 2014-10-30 | Ułatwienia dla zarządców.

Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (SZAN) przygotowało nowatorskie narzędzie, ułatwiające pracę zarządcom nieruchomości. Chodzi o Legitymację Służbową Zarządcy Nieruchomości – mieszczący się w portfelu dokument, który m.in. usprawni współpracę z urzędami oraz instytucjami.  Szczegóły poznamy 13 listopada podczas konferencji w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa organizowanej pod hasłem „Nowa jakość współpracy z samorządem: profesjonaliści-profesjonalistom ”.

Zpisz się na konferencję!

 

Zarządca reprezentujący właścicieli nieruchomości potrzebuje stałej, ścisłej i sprawnej współpracy z urzędami. Urzędy potrzebują też zarządców – od nich mogą uzyskać informacje o najważniejszych sprawach dotyczących krakowskich nieruchomości, pozyskać szybko szereg danych, dzięki ich sygnałom upraszczać procedury i wiele innych. To wszystko umożliwi Legitymacja: zarządcy zainteresowani jej otrzymaniem będą przekazywać dane, które zgromadzone w jednym miejscu i usystematyzowane,  dla urzędów będą cenną bazą danych. Zarządcy posiadający Legitymację zyskają zaś szereg przywilejów.
Wydawany przez SZAN dokument wielkości dowodu osobistego będzie zawierać zdjęcie zarządcy oraz jego dane osobowe. W przyszłości Stowarzyszenie, we współpracy z urzędami chce stworzyć tzw. „okienko zarządcy”. Po okazaniu Legitymacji, będą oni mogli  - bez kolejki i konieczności odwiedzania wielu miejsc -  załatwić szereg spraw dotyczących funkcjonowania nieruchomości i wspólnot.  

Prezentacja założeń karty, warunków jej otrzymania i zastosowania odbędzie się podczas konferencji Nowa jakość współpracy z samorządem: profesjonaliści-profesjonalistom” (13 listopada, godz. 10, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4).


Legitymacja Zarządcy Nieruchomości to projekt realizowany w ramach programu „Kompetentny Zarządca” prowadzonego od ubiegłego roku w związku z ustawową  deregulacją zawodu zarządcy. Uczestnicy programu podnoszą kwalifikacje zawodowe, zdobywają nowe kompetencje, mogą korzystać z porad, szkoleń, konsultacji. Mogą starać się o przyznanie Certyfikatu wyróżniającego zarządcę na trudnym w tej branży rynku.
 2014-10-24 | Nowa jakość współpracy z samorządem. Konferencja.

Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie oraz Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami przy wsparciu Komisji Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa, zapraszają na konferencję pod hasłem: Nowa jakość współpracy z samorządem: profesjonaliści – profesjonalistom.”, która odbędzie się 13 listopada 2014r.(czwartek), godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.


Konferencja organizowana jest w cyklu „Transfer wiedzy urząd – zarządca” w ramach programu Kompetentny Zarządca. W trakcie spotkania zostaną wręczone Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami. Udział w uroczystościach potwierdził Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski.

ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ

 

W programie konferencji m.in:

 • Wystąpienie Gości Honorowych, m.in.: Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Bogusław Kośmider.
 • Wręczenie Certyfikatów Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami.
 • Oficjalne przystąpienie Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
 • Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie i Małopolskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
 • Nowa jakość współpracy z samorządem: profesjonaliści - profesjonalistom. Legitymacja Służbowa Zarządcy Nieruchomości.
 • Potrzeba konsolidacji rynku nieruchomości i rola specjalistów w procesie rozwoju rynku nieruchomości.
 • Fotowoltaika – oszczędnie i ekologicznie – program PROSUMENT.

 << Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Następna >>