Władze

Najwyższą władzą SZAN jest Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

ZARZĄD

 

Dariusz Cichoń – prezes Zarządu

Adiunkt Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, licencjonowany zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami; wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Wydziału Zarządzania AGH; biegły sądowy w zakresie zarządzania nieruchomościami przy Sądzie Okręgowym w Tarnowie. Specjalista w zakresie nieruchomości komercyjnych, umów najmu oraz postępowań sądowych.

 

 

 

Anna Mathea - wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunku Zarządzanie o specjalności zarządzanie organizacjami. Ukończyła ponadto studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunkach pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz zarządzanie nieruchomościami, dzięki którym uzyskała licencje zawodowe. Od wielu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w ramach której zarządza  kilkoma własnymi nieruchomościami oraz  jest właścicielem firmy zajmującej się kompleksowym  utrzymaniem terenów zieleni miejskiej.

 


 

Jerzy Sonik- członek Zarządu

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego, Politechniki Krakowskiej,  ukończył studia podyplomowe Budownictwo Energooszczędne na PK, Radny Miasta Krakowa VI Kadencji.   Wyrzucony z pracy w Juventurze za Solidarność został taksówkarzem. Założyciel pierwszej w Polsce  społecznej szkoły podstawowej w 1989 r przez 20 lat prezes Towarzystwa Społecznej Szkoły Podstawowej prowadzącego szkołę podstawową im. Piotra Michałowskiego. Jednocześnie od 1990 r. działalność gospodarcza związana z budownictwem.     Współorganizator cyklu szkoleń w ramach prowadzonego "Transferu wiedzy urząd - zarządca", Współinicjator i koordynator  Legitymacji Służbowej Zarządcy Nieruchomości.