Zarząd

Najwyższą władzą SZAN jest Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

ZARZĄD

 

Ewa Ciołczyk – prezes Zarządu

 

Wojciech Kościelniak – wiceprezes  Zarządu

Grzegorz Ostrowski – wiceprezes  Zarządu

 

Janusz Banaś – członek Zarządu

Jerzy Sonik – członek Zarządu