Zarząd

Najwyższą władzą SZAN jest Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

ZARZĄD

 

Dariusz Cichoń – prezes Zarządu

Adiunkt Akademii Górniczo – Hutniczej, licencjonowany zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami; wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Wydziału Zarządzania AGH; biegły sądowy w zakresie zarządzania nieruchomościami przy Sądzie Okręgowym w Tarnowie. Specjalista w zakresie nieruchomości komercyjnych, umów najmu oraz postępowań sądowych.

 

 

Piotr Przybylski - wiceprezes Zarządu

Prawnik, licencjonowany zarządca nieruchomości, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od kilkunastu lat profesjonalnie zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie; przez kilka kadencji pełnił funkcję prezesa zarządu. Wykładowca na kursach specjalistycznych i studiach podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, m.in. na Akademii Górniczo – Hutniczej; współautor Vademecum zarządcy nieruchomości. Specjalista w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi oraz nieruchomościami stanowiącymi własność lub współwłasność.

 

Anna Mathea - wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunku Zarządzanie o specjalności zarządzanie organizacjami. Ukończyła ponadto studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunkach pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz zarządzanie nieruchomościami, dzięki którym uzyskała licencje zawodowe. Od wielu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w ramach której zarządza  kilkoma własnymi nieruchomościami oraz  jest właścicielem firmy zajmującej się kompleksowym  utrzymaniem terenów zieleni miejskiej.

 

Bożena Jankowska – członek Zarządu

Licencjonowany zarządca nieruchomości, mgr zarzadzania i ekonomii o specjalności zarządzanie firmą oraz funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw; ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz roczne studia podyplomowe (2007) w Wyższej Szkoła Europejskiej im. Ks. J. Tischnera - komunikacja w biznesie.
Od 1.06.2003r. Członek Zarządu Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie , wcześniej (2001-2003) członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej działającej przy stowarzyszeniu. Członek Zarządu Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp.  z o.o. w Krakowie
 

Jerzy Sonik- członek Zarządu

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego, Politechniki Krakowskiej,  ukończył studia podyplomowe Budownictwo Energooszczędne na PK, Radny Miasta Krakowa VI Kadencji.   Wyrzucony z pracy w Juventurze za Solidarność został taksówkarzem. Założyciel pierwszej w Polsce  społecznej szkoły podstawowej w 1989 r przez 20 lat prezes Towarzystwa Społecznej Szkoły Podstawowej prowadzącego szkołę podstawową im. Piotra Michałowskiego. Jednocześnie od 1990 r. działalność gospodarcza związana z budownictwem.     Współorganizator cyklu szkoleń w ramach prowadzonego "Transferu wiedzy urząd - zarządca", Współinicjator i koordynator  Legitymacji Służbowej Zarządcy Nieruchomości.