Eksperci

 

Jarosław Gołuszka - ekspert SZAN ds. optymalizacji funkcjonowania nieruchomości.

Licencjonowany zarządca nieruchomości, wykładowca na studiach podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Prezes  Zarządu SZAN ubiegłej kadencji.  Pomysłodawca realizowanego przez SZAN od 2013 roku  programu „Kompetentny Zarządca”. Inicjator innowacyjnego narzędzia ułatwiające pracę zarządcom nieruchomości Legitymacji Służbowej Zarządcy Nieruchomości. Inżynier budownictwa, ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Inżynierii Lądowej, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w  specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Współwłaściciel firmy budowlanej z 25 letnią tradycją; specjalista w sprawach dotyczących obsługi technicznej budynku.

W SZAN prowadzi konsultacje w zakresie:

  1. okresowych  przeglądów i kontroli stanu technicznego budynków,
  2. planowania oraz  przygotowania remontów i modernizacji,
  3. finansowania i zabezpieczania inwestycji (dotacje, premie, kredyty, pożyczki, ubezpieczenia),
  4. pozyskiwania dofinansowania inwestycji z zewnętrznych źródeł,
  5. ochrony gatunkowej roślin i zwierząt związanej z planowanymi inwestycjami,
  6. reprezentowania inwestorów, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed osobami fizycznymi, prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej i innymi instytucjami.