Cele SZAN

  • dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji swoich członków,
  • tworzenie jednolitych reguł działalności i postępowania zarządców poprzez ustalanie, a następnie nadzór nad przestrzeganiem standardów i zasad etyki zawodowej,
  • kształtowanie wizerunku zarządcy jako profesjonalnego powiernika i mediatora, wpływanie na jak najlepszą społeczną opinię o tym zawodzie,
  • odgrywanie roli forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii,
  • uczestnictwo w pracach organów stanowiących akty prawne mające wpływ na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami,
  • ochrona interesów całej grupy zawodowej oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi innych przedstawicieli profesji nieruchomościowych,
  • aktywizacja zawodowa członków Stowarzyszenia.