Statut i Regulaminy

Statut Stowarzyszenia stanowi, iż jednym z ważniejszych obowiązków członka SZAN, jest przestrzeganie jego postanowień, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

Zachęcamy do zapoznania się z jednolitym tekstem  Statutu Stowarzyszenia Zarządców i Administartorów Nieruchomości w Krakowie a także z regulaminami przyjętymi przez Zarząd oraz Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia

Standardy Zawodowe Członków Stowarzyszenia

Regulamin Ogólnego Zgromadzenia

Regulamin Zarządu

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Wydawania Zaświadczeń o Członkostwie

Regulamin korzystania z serwisu