Korzyści wynikające z członkostwa

Członkiem Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie może zostać każdy, kogo zainteresowania mają związek z gospodarką  nieruchomościami.

Wypełnij deklarację Członkowską!*Członkostwo w SZAN - Korzyści dla Ciebie

    
Bloki tematyczne konsultacji:

  • obsługa techniczna budynku,
  • zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych,
  • zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność lub współwłasność ułamkową,
  • plany zarządzania
  • zarządca sądowy (zarządca przymusowy),
  • kurator spadku,
  • postępowania sądowe,
  • zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi,
  • umowy najmu.

Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie zarejestrowane zostało 12 września 1996 r. Jest najstarszą w Polsce organizacją zrzeszającą osoby zajmujące się  zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami.

Założenie Stowarzyszenia było odpowiedzią na potrzebę integracji osób zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami a jego celem było wypracowanie standardów zawodowych i zasad etyki oraz praca nad kształtowaniem wizerunku zarządcy jako odpowiedzialnego profesjonalisty.

Obecnie Stowarzyszenie zrzesza ponad 420 osób fizycznych zajmujących się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami: mienia publicznego, komercyjnymi, spółdzielczymi, wspólnotami mieszkaniowymi, kamienicami czynszowymi a także nieruchomościami wpisanymi do rejestru zabytków.

 

 

* Przed złożeniem deklaracji proszę o zapoznanie się z tekstem statutu Stowarzyszenia.