Współpraca

Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie profesjonalnie zajmuje się organizacją szkoleń, seminariów, kursów oraz konferencji. W szkoleniach uczestniczą zarządcy nieruchomości, właściciele nieruchomości oraz przedstawiciele innych  profesji z branży nieruchomości – każdorazowo, w zależności od poruszanej problematyki, jest to od 60 do 150 osób.
W ramach współpracy oferujemy Państwu możliwość dotarcia do uczestników naszych spotkań, poprzez prezentację podczas wykładów, umieszczenie banerów reklamowych, czy też mailing lub rozdanie materiałów reklamowych.
Kwintesencją partnerskiej współpracy ma być realizacja konkretnych przedsięwzięć i projektów, w atmosferze wzajemnego zrozumienia, które przyniosą korzyści nie tylko partnerom, ale również uczestnikom projektów, organizowanych w ramach programu partnerskiego. Naszym założeniem jest dążenie do długoterminowego zaangażowania, gdzie dostosujemy warunki współpracy do aktualnych wymogów i potrzeb