Oferta

W ramach współpracy możemy pomóc Państwu dotrzeć z informacją o firmie lub usługach, do szerokiego grona odbiorców.  W naszych szeregach zrzeszamy obecnie ponad 340 osób fizycznych zajmujących się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami mienia publicznego, komercyjnymi, spółdzielczymi, wspólnotami mieszkaniowymi, kamienicami czynszowymi a także nieruchomościami wpisanymi do rejestru zabytków. W zasobach powierzonych zrzeszonym u nas zarządcom  znajduje się ponad 6300 obiektów.

Wybór sposobu , w jaki dotrzemy do uczestników rynku nieruchomości , zależy od Państwa. Standardowo oferujemy uczestnictwo w szkoleniu lub oragnizację szkolenia, podczas którego mogą Państwo przedstawić informację o usługach, rozstawić rollapy, rozdać ulotki  itp. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące formy dotarcia do uczestników. Po uzgodnieniach satysfakcjonujących obie strony, zrealizujemy Państwa pomysły.

Istnieje możliwość umieszczenia logo na stronie Stowarzyszenia, na czas trwania realizowanego projektu.

Zapewniamy Państwu możliwość przeprowadzenia ankiety pośród uczestników spotkania, na podstawie których sporządzimy raport końcowy.