O programie

Program Kompetentny Zarządca.

Od 1 stycznia 2014 r.  – po ustawowych zmianach deregulacyjnych, zawód zarządcy nieruchomości wykonywać może każdy, bez względu na poziom przygotowania merytorycznego czy praktycznego. Z tego powodu tak ważne jest, aby dotychczasowi zarządcy oraz osoby zainteresowane wykonywaniem tego zawodu, wymagającego  przecież interdyscyplinarnej, stale pogłębianej  wiedzy, mogły w sposób kompleksowy otrzymywać niezbędne informacje.

W odpowiedzi na powstałe potrzeby, w 2013 roku Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie  uruchomiło program „Kompetentny Zarządca”, objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego i  Prezydenta Miasta Krakowa, który umożliwia certyfikowanie najlepszych podmiotów w tej branży, a także podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami poprzez udział  w seminariach i szkoleniach.

Program Kompetentny Zarządca to:

  • Legitymacja Służbowa Zarządcy Nieruchomości
  • Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i  Administrowaniu Nieruchomościami,
  • potwierdzenie spełnienia dotychczasowych wymagań ustawowych,
  • współpraca z urzędami, instytucjami, organizacjami i uczelniami,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych: szkolenia, konferencje, debaty, spotkania,
  • doradztwo w zakresie ubezpieczeń, obsługi księgowej, programów do zarządzania,
  • doradztwo w zakresie obsługi technicznej budynku, modernizacji oraz pozyskiwania funduszy z zewnętrznych źródeł,
  • dostęp do specjalnych programów dla profesjonalistów.
          

 

Program Kompetentny Zarządca 2014 : Transfer wiedzy urząd-zarządca.

W ramach realizowanego programu w 2014 roku przy wsparciu  Komisji Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa, ruszył cykl spotkań pod hasłem „Transfer wiedzy urząd – zarządca”, który miał na celu wymianę doświadczeń pomiędzy zarządcami a przedstawicielami urzędów oraz instytucji  których działalność  ma bezpośredni związek z pracą zarządcy.

Efektem spotkań z urzędami jest nowatorskie narzędzie ułatwiające pracę zarządcom nieruchomości:

Legitymacja Służbowa Zarządcy nieruchomości

Spersonalizowany dokument wielkości dowodu osobistego, opatrzony indywidualnym chipem i kodami. Zawiera imię i nazwisko, zdjęcie, numer członkowski SZAN, dane firmy, informację o posiadanym oc. Legitymacja podlega rejestracji w bazie prowadzonej przez SZAN. Najważniejsze warunki uzyskania dokumentu to: członkostwo w SZAN, posiadanie ubezpieczenia OC oraz  podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach realizowanych przez Stowarzyszenie.