Doradztwo w zakresie

Zapraszamy do zapoznania się z usługami świadczonymi przez Stowarzyszenie Zarządców i Administratrów Nieruchomości w Krakowie. W ramach naszej oferty proponujemy doradztwo w  zakresie obsługi technicznej budynków, porady w kwestii ubezpieczeń oraz programów komputerowych wspomagających pracę zarządców a także w pomoc w sprawach dotyczących obsługi księgowej.

Zachęcamy również do skorzystania z konsultacji, prowadzonych od poniedziałku do piątku (wyłączając wtorek) w godzinach 14.00 - 16.00.

Podstawowe bloki tematyczne konsultacji dotyczą:

  • obsługi technicznej budynku,
  • zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych,
  • zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność lub współwłasność ułamkową,
  • zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi,
  • umów najmu,
  • postępowań sądowych
  • zarządów sądowych (zarządów przymusowych),
  • kurateli spadku.

 

Dla członków Stowarzyszenia regularnie opłacających składki członkowskie porady są bezpłatne. Dla pozostałych osób koszt wstepnej konsultacji wynosi 50 zł netto (cena dotyczy wstępnej konsultacji, ostateczna kwota będzie ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb). Zapisy na konsultacje przyjmowane będą najpóźniej do godziny 13.00 dnia poprzedzającego dyżur. Zarejestrowane zgłoszenia zostaną potwierdzone telefonicznie (prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu).