Sprawdzeni zarządcy

Imię i nazwisko
Numer polisy
Stanowisko
Termin ważności polisy
Firm
Siedziba
Janusz Banaś Zarządca
A-A Nr 209340 2015-01-27
Andrzej Olszewski Zarządca
855-A 159498 2015-03-22
Jerzy Heydel Zarządca TWW Jerzy Heydel Sp. jawna
IKC NR 30561009 2016-01-09
Beata Zub Zarządca
0000-00-00
Kinga Jarosz Zarządca
0000-00-00
Zofia Mierniczek Zarządca
0000-00-00
Agnieszka Napieracz Zarządca
0000-00-00
Daniel Czernecki Zarządca
0000-00-00
Krzysztof Friedlein Zarządca
0000-00-00
Agnieszka Gruca Zarządca
0000-00-00
Maciej Bajorek Zarządca
0000-00-00
Halina Dudek Zarządca
855-A 158822 2016-01-23
Małgorzata Lebioda Zarządca Lebioda Małgorzata
ISD33411785 2016-05-02