Strefa Zarządcy

Po ustawowych zmianach deregulacyjnych, od począku 2014 roku zawód zarządcy nieruchomości wykonywać może każdy, bez względu na poziom przygotowania merytorycznego czy praktycznego.

Z tego powodu tak ważne jest, aby dotychczasowi zarządcy oraz osoby zainteresowane wykonywaniem tego zawodu, wymagającego  przecież interdyscyplinarnej, stale pogłębianej  wiedzy, mogły w sposób kompleksowy otrzymywać niezbędne informacje.

Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (SZAN), stawia sobie za cel zapewnienie najwyższej jakości usług świadczonych przez swoich członków, dlatego swoje działania koncentruje na realizowanym od 2013 roku programie Kompetentny Zarządca, który skierowany jest do członków SZAN i pozwala na:

  • zdobycie Legitymacji Służbowej Zarządcy Nieruchomości,
  • zdobycie Certyfikatu Kompetncji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami
  • podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami poprzez udział  w seminariach i szkoleniach.