Certyfikat

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami wydawany w ramach program Kompetentny Zarządca to potwierdzenie spełnienia dotychczasowych wymagań ustawowych, a jego założeniem jest zapewnienie bezpieczeństwa właścicielom i zarządcom nieruchomości i wyróżnianie najwyższej klasy profesjonalistów w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Certyfikat Kompetentnego Zarządcy to:

  • potwierdzenie przynależność do Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie,
  • potwierdzenie nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • gwarancja posiadania ubezpieczenia,
  • zapewnienie bezpieczeństwa nieruchomości i  danych osobowych,
  • zapewnienie profesjonalnej obsługi księgowej,
  • zapewnienie umiejętnego wdrażania remontów i modernizacji na zarządzanych zasobach.