Legitymacja Służbowa Zarządcy Nieruchomości

Legitymacja Służbowa Zarządcy Nieruchomości to kolejny, pionierski  efekt współpracy na linii urząd – zarządcy  realizowanej w ramach organizowanego przez Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie programu „Kompetentny Zarządca”.

Wydawany dokument wielkości dowodu osobistego jest spersonalizowany:  opatrzony indywidualnym chipem i kodami. Zawiera imię i nazwisko, zdjęcie, numer członkowski SZAN, dane firmy, informację o posiadanym oc. Legitymacja podlega rejestracji w bazie prowadzonej przez SZAN. Najważniejsze warunki uzyskania dokumentu to: członkostwo w SZAN, posiadanie ubezpieczenia OC oraz  podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach realizowanych przez Stowarzyszenie.

Zarządcy posiadający legitymację zyskają: bezpłatny dostęp do fachowej wiedzy, elektroniczny dostęp do dedykowanych biuletynów, udział w pilotażowych programach, dostęp do wykwalifikowanych pracowników, konsultacje eksperckie, grupowe ubezpieczenie OC i wiele innych.

W przyszłości Stowarzyszenie we współpracy z Urzędem Miasta oraz innymi instytucjami chce dla posiadaczy legitymacji stworzyć tzw. „okienko profesjonalisty". W praktyce rozwiązanie będzie polegać na bezkolejkowej obsłudze zarządców, którzy w jednym miejscu będą mogli załatwić szereg spraw dotyczących  funkcjonowania nieruchomości i wspólnot.    Dokument wydawany jest bezpłatnie, wnioski przyjmowane są przez cały rok.

Legitymacja Zarządcy Nieruchomości to projekt realizowany w ramach programu „Kompetentny Zarządca" prowadzonego od ubiegłego roku, pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa i Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa i Komisji Mieszkalnictwa RMK w związku z ustawową  deregulacją zawodu zarządcy. Uczestnicy programu podnoszą kwalifikacje zawodowe, zdobywają nowe kompetencje, mogą korzystać z porad, szkoleń, konsultacji. Mogą starać się o przyznanie Certyfikatu wyróżniającego zarządcę na trudnym w tej branży rynku.