Alior Bank proponuje Pożyczkę Termomodernizacyjną spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym oraz Towarzystwom Budownictwa Społecznego z województwa małopolskiego.

Alior Bank proponuje Pożyczkę Termomodernizacyjną spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym oraz Towarzystwom Budownictwa Społecznego z województwa małopolskiego. Jest ona współfinansowana ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.                                                 Pożyczką może być finansowana kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym między innymi: modernizacja przegród zewnętrznych budynków (izolacja cieplna); wymiana wyposażenia na energooszczędne (m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia w częściach wspólnych budynków); przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem) oraz przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji.

Zalety oferty Alior Banku:

  • brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki,
  • niskie oprocentowanie – maksymalnie 0,5% w skali roku,
  • stałe oprocentowanie w całym okresie spłaty,
  • długi okres spłaty – nawet 20 lat,
  • brak wymogu wniesienia wkładu własnego Inwestora (z wyjątkiem finansowania udzielanego z pomocą publiczną) 
  • możliwość refundacji 90% kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej (refundacja jest dokonywana ze środków unijnej inicjatywy ELENA).

 Warunkiem uzyskania Pożyczki Termomodernizacyjnej jest posiadanie zdolności kredytowej oraz przedstawienie przez klienta (inwestora) audytu energetycznego ex ante potwierdzającego możliwość uzyskania poprawy efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25% w przeliczeniu na energię końcową.

– Zaletami naszej oferty są brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki, bardzo niskie oprocentowanie oraz długi okres spłaty. W przypadku finansowania inwestycji Pożyczką Termomodernizacyjną klient nie jest narażony na ryzyko zmian stóp procentowych – oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty. Inwestorom proponujemy także refundację 90% kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej. Dzięki preferencyjnym warunkom, łączny koszt pożyczki jest niższy niż innych dostępnych na rynku form finansowania termomodernizacjimówi Katarzyna Ciembka – Ekspert ds. Finansowania Termomodernizacji z oddziału Alior Banku w Krakowie. 

Więcej informacji o Pożyczce Termomodernizacyjnej Alior Banku można znaleźć na stronie  https://www.aliorbank.pl/termomodernzacja.  Zachęcamy także do kontaktu z ekspertem ds. Finansowania Termomodernizacji w Alior Banku – numer telefonu:  +48 785 809 598, adres-mail katarzyna.ciembka@alior.pl.