Działalność Zarządcy a COVID -19

11 maja w miesięczniku Wspólnota Mieszkaniowa , ukazał się artykuł  dotyczący remontu podczas epidemii oraz  bezpieczeństwa sanitarnego Wspólnoty. Swoją opinię na ten temat przedstawiła  Prezes Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów nieruchomości w Krakowie Ewa  Ciołczyk

Oto fragment :

W wielu wspólnotach już wcześniej został wprowadzony elektroniczny system oddawania głosów. W tych wspólnotach, w których nie było takiej możliwości, uchwały wraz z kartami do głosowania zostały dostarczone do skrzynek pocztowych z informacją, że po podpisaniu mają trafić do skrzynki administracyjnej. Wyraźnie widać rozwój komunikacji elektronicznej. Zarządcy nie mogą pozostawić nieruchomości bez nadzoru i obsługi,  ponieważ od ich pracy zależy sprawne funkcjonowanie budynków, urządzeń, a tym samym zapewnienie podstawowych funkcji, jakie spełniają budynki i mieszkania.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem .