Ewidencja rachunkowa we Wspólnocie Mieszkaniowej.

   Już dziś zapraszamy serdecznie na szkolenie on – line, dotyczące: Ewidencja rachunkowa we Wspólnocie Mieszkaniowej.  Na spotkaniu zostaną omówione zagadnienia takie jak :

 1. Przychody i koszty Wspólnoty Mieszkaniowej (ich dokumentowanie, podatek VAT a naliczenia,  faktura uproszczona, nowe zasady faktur korygujących)
 2. Obowiązki ewidencyjne Wspólnoty Mieszkaniowej
 3. Polityka rachunkowości
 4. Plan kont
 5. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 6. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
 7. Kontrola właścicielska
 8. Przejęcie Wspólnoty Mieszkaniowej
 9. Przejmowanie funkcjonującej już wspólnoty mieszkaniowej – niezbędne dokumenty finansowe 
 10. Zadanie praktyczne

 Szkolenie on – line poprowadzi: 

 Pani Paulina Górska

Termin szkolenia on – line:  14.01.2021r     od godz. 10.00 – do godz. 14.00

Czas trwania zdalnej sesji szkoleniowej – 4 godziny; Miejsce : on – line

 

 Koszt szkolenia obejmujący przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, to:

Dla Członka SZAN – 0 zł

Osoba za Członka SZAN – 80 zł + VAT

Osoby niezrzeszone w SZAN -150 + VAT

 Termin przyjmowania zgłoszeń do: 14.01.2021r

 Po tym terminie do osób, które wyraziły chęć udziału, zostanie przesłany link do szkolenia. Dalsze szczegóły zostaną  przedstawione w najbliższym czasie.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków Stowarzyszenia.

  Wskaż szkolenie, na które chcesz się zapisać:
  ewidencja rachunkowa we Wspólnocie Mieszkaniowej

  Odezwiemy się w sprawie szczegółów.

  11.01.2021r