Kto ma obowiązek złożyć deklaracje i jak to zrobić?

     1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zgodnie z założeniami CEEB, obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw do 1MW. W budynkach wielorodzinnych odpowiada za to zarządzający obiektem, jednak właściciele domów jednorodzinnych będą musieli złożyć deklarację samodzielnie. Również, gdy w budynku wielorodzinnym właściciel mieszkania założył dodatkowo swoje źródło ciepła np. kominek musi złożyć deklarację samodzielnie. Niestety druk deklaracji budzi szereg wątpliwości. Oto pismo złożone do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

15.11.2021r