Które przepisy Prawa budowlanego stosować po 19 września 2020 r. do budów realizowanych i budów nowo rozpoczynanych

Już wkrótce odbędzie się szkolenie on -line, dotyczące zmian w Prawie Budowlanym i jak te zmiany  stosować. 
Tematem będzie: omówienie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniającej Prawo budowlane czyli: 

1. Przepisy przejściowe wprowadzające nowelizację prawa budowlanego 
     a) typy spraw w przepisach przejściowych 
     b) sprawy zmiany pozwoleń na budowę (art. 36a) 
     c) sprawy przenoszenia pozwoleń na budowę (art. 40) 
     d) sprawy uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie (art. 55 i 57)
     e) przepisy regulujące procedury związane z rozpoczęciem i  prowadzeniem robót budowlanych (art. 41-47) 
     f)  możliwe przypadki stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę po upływie 5 lat (art. 37b) 
     g)  przesłanki stosowania uproszczonego trybu legalizacji 20 letnich samowoli budowlanych 
2. Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu 
3. Nowe regulacje w zakresie odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych                                                                                                                                            4. Uproszczenie konstrukcji przepisów w zakresie określenia listy obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę ale wymagających lub nie wymagających zgłoszenia .

Serdecznie  Państwa Zapraszamy