Zmiany w Prawie Budowlanym 2020r

   Już dziś zapraszamy serdecznie na szkolenie on – line, dotyczące: Zmiany w Prawie Budowalanym jakie nastąpiły po 19 września 2020r .   19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego wynikająca z ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane i innych ustaw, upraszczająca realizację inwestycji budowlanych.

    Na spotkaniu zostaną omówione i wyjaśnione zmiany w przepisach wprowadzonych najnowszą nowelizacją Prawa budowlanego, wiąże się to z przygotowaniem do wdrożenia zmienionych przepisów.

 Szkolenie on – line poprowadzi: 

 Pani Małgorzata Boryczko – Dyrektor PINB w Krakowie

Termin szkolenia on – line:  19.11.2020r     od godz. 15.00 – do godz. 20.00

Czas trwania zdalnej sesji szkoleniowej – 4,5 godziny; Miejsce : on – line

Przed prelekcją na temat zmian w Prawie Budowlanym , odbędzie się również prezentacja Banku Alior, którą poprowadzi Pani Katarzyna Ciembka wraz z Panem Jarosławem Gołuszką.

 Koszt szkolenia obejmujący przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, to:

Dla Członka SZAN – 0 zł

Osoba za Członka SZAN – 80 zł + VAT

Osoby niezrzeszone w SZAN -150 + VAT

 Termin przyjmowania zgłoszeń do: 18.11.2020r

 Po tym terminie do osób, które wyraziły chęć udziału, zostanie przesłany link do szkolenia. Dalsze szczegóły zostaną  przedstawione w najbliższym czasie.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków Stowarzyszenia.

    Wskaż szkolenie, na które chcesz się zapisać:
    Zmiany w Prawie Budowanym 2020

    Odezwiemy się w sprawie szczegółów.

    13.11.2020r