MPO- zmiana w systemie gospodarowania odpadami

Ustawa, która weszła w życie 6 września 2019 r., daje samorządom rok na dostosowanie się do nowych przepisów (do 6 września 2020 r.). Zgodnie z jej zapisami, wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani będą do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co spowoduje m.in. wyższe koszty transportu odpadów. W skali Krakowa to ponad 20 mln zł rocznie. Rosną też wymagania dotyczące poziomu recyklingu odpadów w gminach (40 proc. w 2019 roku, 50 proc. w 2020 roku, 65 proc. w 2035 roku), a za niedostosowanie się do przepisów gminy będą płacić kary.

W związku z tym zapraszamy na szkolenie pt: MPO – zmiana gospodarowania odpadami

szkolenie poprowadzi:

zkolenie odbędzie się w dniu: w godz. od

w sali konferencyjnej Domu Handlowego Jubilat  na VII piętrze.

Zapisy w formie mailowej będą przyjmowane przez sekretariat SZAN do 2019r.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu.

    Wskaż szkolenie, na które chcesz się zapisać:
    MPO

    Odezwiemy się w sprawie szczegółów.