Porządkujemy ustawę o własności lokali

Początkiem lipca   w dwu miesięczniku Wspólnota Mieszkaniowa, ukazał się artykuł dotyczący najistotniejszych zmian w Ustawie o własności lokali, jej praktycznych konsekwencjach dla Wspólnot Mieszkaniowych. Poniżej przytaczamy Państwu fragment :

„….Projekt zakłada zmiany  w art. 16 uwl, dotyczące możliwości żądania przez Wspólnotę sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości (art. 16 ust.1). Jakie rozwiązanie zaprpopnuje Ministerstwo? ……

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem .