Pozycja prawna oraz prawa i obowiązki kuratora spadku nieobjętego i Zarządcy Sądowego

  Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie serdecznie na szkolenie on – line, dotyczące: Pozycji prawnej oraz jakie są prawa i obowiązki  kuratora spadku  nieobjętego i Zarządcy Sądowego.                                                                         
 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia – Maciej Rejzerewicz.

  Zapraszamy również na II część szkolenia Paribas BankuMożliwości Inwestycyjne Dla Wspólnot Mieszkaniowych  oraz dlaczego warto przeprowadzić kompleksową termomodernizacji  wielorodzinnych budynków mieszkalnych

 szkolenie poprowadzą  Panowie:   

Wawrzyniec Borowicz – Bank BNP Pariba  oraz  Pan  Piotr Kukla – Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

 

Termin szkolenia on – line:  18.03.2021r     od godz. 16.30 – do godz. 20.00

Czas trwania zdalnej sesji szkoleniowej – 3,5 godziny;  Miejsce : on – line

 Koszt szkolenia obejmujący przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, to:

Dla Członka SZAN – 0 zł

Osoba za Członka SZAN – 80 zł + VAT

Osoby niezrzeszone w SZAN -150 + VAT

 Termin przyjmowania zgłoszeń do: 16.03.2021r

 Po tym terminie do osób, które wyraziły chęć udziału, zostanie przesłany link do szkolenia. Dalsze szczegóły zostaną  przedstawione w najbliższym czasie.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków Stowarzyszenia.

    Wskaż szkolenie, na które chcesz się zapisać:
    Pozycja prawna oraz prawa i obowiązki kuratora spadku nieobjętego i Zarządcy Sądowego

    Odezwiemy się w sprawie szczegółów.