Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów i Nieruchomości w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich Członków na szkolenie pt: Wybrane aspekty prawne dotyczące prawa użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Szkolenie poprowadzi: Piotr Gaweł – prawnik. Aktualnie pracuje na samodzielnym stanowisku ds. interpelacji i obsługi prawnej w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

Szkolenie obejmuje omówienie problematyki związanej z prawem użytkowania wieczystego oraz jego przekształceniem w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,  z wyłączeniem Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Szkolenie odbędzie się w dniu 04 lutego 2019 r. w godz. od 9.00 do 14.00.

w sali konferencyjnej Domu Handlowego Jubilat  na VII piętrze.

Zapisy w formie mailowej będą przyjmowane przez sekretariat SZAN do 4 lutego 2019r.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu.

    Wskaż szkolenie, na które chcesz się zapisać:
    prawo użytkowania wieczystego

    Odezwiemy się w sprawie szczegółów.