Rachunkowość, sprawozdawczość oraz rozrachunki podatkowe Wspólnoty. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe

     Zdarzenia i operacje gospodarcze wspólnoty w czasie pandemii. Czy bez uchwały w sprawie planu gospodarczego i opłat na dany rok można podejmować decyzje, w tym obciążać właścicieli opłatami? Metodyka głosowania w czasie pandemii. Procedowanie przykładowej uchwały podejmowanej w czasie pandemii, dokumentacja, przechowywanie dokumentacji głosowania.

Już dziś  serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu on-line , które odbędzie się w najbliższym czasie. 

Szkolenie on – line poprowadzi: 

 Pani mgr Eugenia Śleszyńska 

Eugenia Śleszyńska – Wieloletni wykładowca specjalizujący się, zgodnie z wyższym wykształceniem uniwersyteckim, w tematyce rynku nieruchomości, w tym także w zakresie ekonomiki budownictwa i specyfiki różnych podmiotów rynku nieruchomości – i w tym zakresie doradca rynku nieruchomości. Wykładowca posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów, w tym na studiach podyplomowych, a także szkoleń, konferencji i seminariów dla różnych podmiotów, w tym dla zarządców nieruchomości. Autor wielu publikacji dotyczących aspektów prawnych, podatkowych i finansowych podmiotów działających na rynku nieruchomości, w tym wspólnot mieszkaniowych, oraz książek:

 • „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”,
 • „Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów”,
 • „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”,
 • „Nieruchomości, zagadnienia prawne i zarząd”.

Termin szkolenia on – line:  27.01.2022r     od godz. 9.00 – do godz. 13.30

Czas trwania zdalnej sesji szkoleniowej – 4,5 godziny;  Miejsce : on–line.

 Koszt szkolenia obejmujący przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, to:

Dla Członka SZAN – 100 zł +VAT

osoby niezrzeszone w SZAN -200 zł + VAT

 Termin przyjmowania zgłoszeń do: 26.01.2022r

 Po tym terminie do osób, które wyraziły chęć udziału, zostanie przesłany link do szkolenia. Dalsze szczegóły zostaną  przedstawione w najbliższym czasie.

  Wskaż szkolenie, na które chcesz się zapisać:
  Rachunkowość, sprawozdawczość oraz rachunki podatkowe we Wspólnocie Mieszkaniowej

  Odezwiemy się w sprawie szczegółów.

  Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków Stowarzyszenia.