Sprawozdawczość we Wspólnocie Mieszkaniowej

   Sprawozdawczość we Wspólnotach Mieszkaniowych, to kolejny temat szkolenia, który odbędzie się w najbliższym czasie. Już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu on-line

Będą poruszone takie zagadnienia sprawozdawczości finansowej  takie jak: obowiązki wspólnoty mieszkaniowej na moment bilansowy, elementy sprawozdania finansowego, koszty zarządu nieruchomością wspólną, należności, zobowiązania, środki pieniężne i rozliczenia międzyokresowego, ustalenie wyniku finansowego, rozliczenie wyniku finansowego, rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) oraz odbędzie się część praktyczna.

 Szkolenie on – line poprowadzi: 

 Pani Paulina Górska

Termin szkolenia on – line:  27.01.2021r     od godz. 9.30 – do godz. 14.30

Czas trwania zdalnej sesji szkoleniowej – 5 godzin;  Miejsce : on–line

 Koszt szkolenia obejmujący przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, to:

Dla Członka SZAN – 0 zł

Osoba za Członka SZAN – 80 zł + VAT

Osoby niezrzeszone w SZAN -150 + VAT

 Termin przyjmowania zgłoszeń do: 26.01.2021r

 Po tym terminie do osób, które wyraziły chęć udziału, zostanie przesłany link do szkolenia. Dalsze szczegóły zostaną  przedstawione w najbliższym czasie.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków Stowarzyszenia.

    Wskaż szkolenie, na które chcesz się zapisać:
    sprawozdawczość we Wspólnocie Mieszkaniowej

    Odezwiemy się w sprawie szczegółów.

    22.01.2021r