Triada szkoleń: część II – Praca w stresie i asertywność skuteczna

W dniu wczorajszym odbyło się druga część szkolenia Triada szkoleń  – techniki miękkie

Część 2  – Praca w stresie i asertywność skuteczna
 Na szkoleniu poruszono kwestię , Jak skutecznie unikać stresu, jak reagować w stresie, jakie  techniki asertywne zastosować do obrony naszych granic w sytuacjach zawodowych i osobistych.Często asertywne zachowanie blokowane jest przez odczuwany lęk, czy stres wywołany sytuacją lub osobą, z którą rozmawiamy.

Celem kształcenia było poznanie zasad asertywnego zachowania i umiejętność budowania pozytywnych relacji w miejscu pracy przy zachowaniu asertywnej postawy, jak skutecznie unikać stresu, jak reagować w stresie, oraz  zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i  poznanie pozytywnej roli stresu i praktycznego jego zastosowania.

Jednym z podstawowych wzorców uruchamianych w trudnych sytuacjach jest uciekanie do reakcji agresywnych i obronnych, co zazwyczaj  nie jest dobrym sposobem poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją co w konsekwencji powoduje nasilenie stresu.

Być może czujemy  się wtedy onieśmieleni i mimo że wiemy  jak zachować się asertywnie, po prostu nie możemy  się przemóc. Często  asertywność wymaga pewnej dozy odwagi, szczególnie na początku, gdy przestawiamy się z innego stylu komunikacji. Wszystko jest kwestią wprawy.

14-05-2020r