Wspólnota Mieszkaniowa w dobie aktualnego orzecznictwa. Pojęcie i rozgraniczenie części wspólnych we wspólnocie mieszkaniowej

    We wspólnocie mieszkaniowej istnieją dwa rodzaje nieruchomości: samodzielne lokale oraz nieruchomość wspólna. W praktyce rozgraniczenie ich napotyka liczne problemy. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które – wraz z pomieszczeniami pomocniczymi – służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

   Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie serdecznie zaprasza  na szkolenie on – line, pt: 

Wspólnota Mieszkaniowa w dobie aktualnego orzecznictwa. Pojęcie i rozgraniczenie części wspólnych we Wspólnocie Mieszkaniowej
 Szkolenie poprowadzi:  Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia – Maciej Rejzerewicz.

Termin szkolenia on – line:  22.04.2021r     od godz. 17.00 – do godz. 20.00

Czas trwania zdalnej sesji szkoleniowej – około 3 godziny;  Miejsce : on – line

Koszt szkolenia obejmujący przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, to:

Dla Członka SZAN – 0 zł

Osoba za Członka SZAN – 80 zł + VAT

Osoby niezrzeszone w SZAN -150 + VAT

Termin przyjmowania zgłoszeń do: 21.04.2021r

 Po tym terminie do osób, które wyraziły chęć udziału, zostanie

przesłany link do szkolenia. Dalsze szczegóły zostaną  przedstawione w najbliższym czasie.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków Stowarzyszenia.

    Wskaż szkolenie, na które chcesz się zapisać:
    Wspólnota Mieszkaniowa w dobie aktualnego orzecznictwa. Pojęcie i rozgraniczenie części wspólnych we wspólnocie mieszkaniowej

    Odezwiemy się w sprawie szczegółów.