Kto ma obowiązek złożyć deklaracje i jak to zrobić?

 

      1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zgodnie z założeniami CEEB, obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw do 1MW. W budynkach wielorodzinnych odpowiada za to zarządzający obiektem, jednak właściciele domów jednorodzinnych będą musieli złożyć deklarację samodzielnie. …

Kto ma obowiązek złożyć deklaracje i jak to zrobić? Czytaj dalej »

Twoja wspólnota mieszkaniowa planuje inwestycje termomodernizacyjną?

 

  Kredyt inwestycyjny z premią BGK1 to oferta Banku BNP Paribas przygotowana z myślą o wspólnotach mieszkaniowych planujących remont lub modernizację nieruchomości. Wysokość premii termomodernizacyjnej nawet do 21% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia.Dodatkowo w ramach finansowania Wspólnota mieszkaniowa korzysta ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach programów LIFE oraz Horizon 2020. Zapraszamy do współpracy . https://www.bnpparibas.pl/male-firmy/oferta-dla-wspolnot/kredyt-z-premia-bgk

Obchody Jubileuszu XXV – lecia Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie – Kraków, 29 października 2021r.

 

 ZAPROSZENIE  Szanowni Państwo Zarząd Stowarzyszenia  Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie ma  zaszczyt  zaprosić  Państwa na uroczystości obchodów  XXV-lecia  istnienia  naszego  Stowarzyszenia , które odbędą się, w dniu 29. października 2021r w Krakowie I część Jubileuszu  rozpocznie się o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3 – 4, w Sali Obrad Rady Miasta, …

Obchody Jubileuszu XXV – lecia Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie – Kraków, 29 października 2021r. Czytaj dalej »

XXV – lecie Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie Kraków, 29 październik 2021r.

 

 Szanowni Państwo Z przyjemnością informuję, że uroczyste obchody Jubileuszu XXV-lecia Stowarzyszenia Zarządców          i Administratorów Nieruchomości w Krakowie, zostały zaplanowane na 29 października 2021r.  W programie przewidujemy część oficjalną w Urzędzie Miasta Krakowa w godzinach przedpołudniowych oraz wieczorne przyjęcie, które odbędzie się w  budynku dawnego Hotelu „ Forum” – „ Hala Forum” …

XXV – lecie Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie Kraków, 29 październik 2021r. Czytaj dalej »

Porządkujemy ustawę o własności lokali

 

 Początkiem lipca   w dwu miesięczniku Wspólnota Mieszkaniowa, ukazał się artykuł dotyczący najistotniejszych zmian w Ustawie o własności lokali, jej praktycznych konsekwencjach dla Wspólnot Mieszkaniowych. Poniżej przytaczamy Państwu fragment : „….Projekt zakłada zmiany  w art. 16 uwl, dotyczące możliwości żądania przez Wspólnotę sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z …

Porządkujemy ustawę o własności lokali Czytaj dalej »

Przegląd orzecznictwa dotyczącego części wspólnych Nieruchomości.

 

    W dniu 22 kwietnia 2021r, odbyło się szkolenie pt.: Wspólnota Mieszkaniowa w dobie aktualnego orzecznictwa oraz pojęcie i rozgraniczenie części wspólnych we Wspólnocie Mieszkaniowej. Webinar prowadził Sędzia Sądu Rejonowego Krakowa- Śródmieście Pan Maciej Rejzerewicz.  Omówiono min. kwestię orzecznictwa dotyczącego części wspólnych nieruchomości jak stropodach , elementy konstrukcjyjne ,  tarasy, balkony. Oto wybrane uchwały dot. …

Przegląd orzecznictwa dotyczącego części wspólnych Nieruchomości. Czytaj dalej »

Wspólnota Mieszkaniowa w dobie aktualnego orzecznictwa. Pojęcie i rozgraniczenie części wspólnych we wspólnocie mieszkaniowej

 

     We wspólnocie mieszkaniowej istnieją dwa rodzaje nieruchomości: samodzielne lokale oraz nieruchomość wspólna. W praktyce rozgraniczenie ich napotyka liczne problemy. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które – wraz z pomieszczeniami pomocniczymi – służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. …

Wspólnota Mieszkaniowa w dobie aktualnego orzecznictwa. Pojęcie i rozgraniczenie części wspólnych we wspólnocie mieszkaniowej Czytaj dalej »

Założenie działalności gospodarczej, i założenie – omówienie przepisów prawa finansowego i podatków.

 

   Założenie działalności gospodarczej, założenie spółki oraz omówienie przepisów prawa finansowego i podatków obowiązujących  w jednoosobowej działalności gospodarczej i spółkach , to kolejny temat szkolenia, który odbędzie się w najbliższym czasie. Już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu on-line Podatnik, który decyduje się na założenie własnej firmy, musi wybrać formę prawną swojej działalności. …

Założenie działalności gospodarczej, i założenie – omówienie przepisów prawa finansowego i podatków. Czytaj dalej »

Pozycja prawna oraz prawa i obowiązki kuratora spadku nieobjętego i Zarządcy Sądowego

 

   Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie serdecznie na szkolenie on – line, dotyczące: Pozycji prawnej oraz jakie są prawa i obowiązki  kuratora spadku  nieobjętego i Zarządcy Sądowego.                                                      …

Pozycja prawna oraz prawa i obowiązki kuratora spadku nieobjętego i Zarządcy Sądowego Czytaj dalej »

Organizowanie zebrań wspólnot mieszkaniowych w czasie epidemii

 

 W związku z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń i zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią COVID-19 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przypomina, że o możliwości organizacji zebrań wspólnot mieszkaniowych decydują aktualne zasady i ograniczenia. W aktualnej sytuacji epidemicznej o możliwości organizacji zebrań (m.in. zebrań rocznych przez wspólnoty mieszkaniowe) decydują aktualnie obowiązujące zasady i ograniczenia wprowadzone przepisami rozporządzenia Rady …

Organizowanie zebrań wspólnot mieszkaniowych w czasie epidemii Czytaj dalej »

Sprawozdawczość we Wspólnocie Mieszkaniowej

 

    Sprawozdawczość we Wspólnotach Mieszkaniowych, to kolejny temat szkolenia, który odbędzie się w najbliższym czasie. Już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu on-line Będą poruszone takie zagadnienia sprawozdawczości finansowej  takie jak: obowiązki wspólnoty mieszkaniowej na moment bilansowy, elementy sprawozdania finansowego, koszty zarządu nieruchomością wspólną, należności, zobowiązania, środki pieniężne i rozliczenia międzyokresowego, ustalenie wyniku …

Sprawozdawczość we Wspólnocie Mieszkaniowej Czytaj dalej »

Ewidencja rachunkowa we Wspólnocie Mieszkaniowej.

 

    Już dziś zapraszamy serdecznie na szkolenie on – line, dotyczące: Ewidencja rachunkowa we Wspólnocie Mieszkaniowej.  Na spotkaniu zostaną omówione zagadnienia takie jak : Przychody i koszty Wspólnoty Mieszkaniowej (ich dokumentowanie, podatek VAT a naliczenia,  faktura uproszczona, nowe zasady faktur korygujących) Obowiązki ewidencyjne Wspólnoty Mieszkaniowej Polityka rachunkowości Plan kont Ewidencjonowanie operacji gospodarczych Zasady sporządzania sprawozdania finansowego …

Ewidencja rachunkowa we Wspólnocie Mieszkaniowej. Czytaj dalej »

Alior Bank proponuje Pożyczkę Termomodernizacyjną spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym oraz Towarzystwom Budownictwa Społecznego z województwa małopolskiego.

 

  Alior Bank proponuje Pożyczkę Termomodernizacyjną spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym oraz Towarzystwom Budownictwa Społecznego z województwa małopolskiego. Jest ona współfinansowana ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.                                              …

Alior Bank proponuje Pożyczkę Termomodernizacyjną spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym oraz Towarzystwom Budownictwa Społecznego z województwa małopolskiego. Czytaj dalej »

Które przepisy Prawa budowlanego stosować po 19 września 2020 r. do budów realizowanych i budów nowo rozpoczynanych

 

  Już wkrótce odbędzie się szkolenie on -line, dotyczące zmian w Prawie Budowlanym i jak te zmiany  stosować.  Tematem będzie: omówienie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniającej Prawo budowlane czyli:  1. Przepisy przejściowe wprowadzające nowelizację prawa budowlanego       a) typy spraw w przepisach przejściowych       b) sprawy zmiany pozwoleń na budowę …

Które przepisy Prawa budowlanego stosować po 19 września 2020 r. do budów realizowanych i budów nowo rozpoczynanych Czytaj dalej »

Zmiany w Prawie Budowlanym 2020r

 

    Już dziś zapraszamy serdecznie na szkolenie on – line, dotyczące: Zmiany w Prawie Budowalanym jakie nastąpiły po 19 września 2020r .   19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego wynikająca z ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane i innych ustaw, upraszczająca realizację inwestycji budowlanych.     Na spotkaniu zostaną omówione i …

Zmiany w Prawie Budowlanym 2020r Czytaj dalej »

Dotacje na fotowoltaikę dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych -przewodnik

 

  Rządowe wsparcie instalacji fotowoltaicznych montowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe rusza jako pilotaż WFOŚiGW w Poznaniu. Słoneczne dachy, czyli odpowiednik programu „Mój prąd” dla mieszkańców bloków, ma później objąć całą Polskę. Oto przewodnik po dotowanych pożyczkach na fotowoltaikę w budynkach wielorodzinnych. Czym jest program Słoneczne dachy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych? To forma wsparcia mieszkańców …

Dotacje na fotowoltaikę dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych -przewodnik Czytaj dalej »

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów – najważniejsze zmiany

 

  12 kwietnia 2020 roku weszły w życie zapisy nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dziennik Ustaw z 2020. Poz. 412). Wprowadzone poprawki mają na celu nakłonienie do inwestycji dodatkowe podmioty, ich walki ze smogiem i ubóstwem energetycznym. Przed nowelizacją, wysokość premii termomodernizacyjnej wynosiła 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Obowiązywały …

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów – najważniejsze zmiany Czytaj dalej »

Nowelizacja Prawa Budowlanego w 2020 r. podpisana przez Prezydenta

 

   Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw – została podpisana przez prezydenta 3 marca 2020 r. Nowe przepisy mają obowiązywać po 6 miesiącach od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.  Potrzeba wprowadzenia zmian w prawie budowlanym wynikała przede wszystkim z konieczności przyspieszenia i uproszczenia procesu inwestycyjno-budowlanego, a …

Nowelizacja Prawa Budowlanego w 2020 r. podpisana przez Prezydenta Czytaj dalej »

Tarcza Antykryzysowa 2.0 oraz DGE efektywne oszczędności

 

      W dniu wczorajszym  odbyło się szkolenie pt: Tarcza Antykryzysowa. Na szkoleniu poruszono kwestię organizacji zebrań Wspólnot Mieszkaniowych  oraz kwestię pandemii Tarczy 2.0 – umowy najmu i stawki czynszu, zakaz wypowiadania umów w centrach handlowych.   Co do zebrań, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, …

Tarcza Antykryzysowa 2.0 oraz DGE efektywne oszczędności Czytaj dalej »

Przedsiębiorcy w czasach epidemii – Formy pomocy dla przedsiębiorców w ramach Ustaw Antykryzysowych.

 

   Już dziś zapraszamy serdecznie na szkolenie on – line,   dotyczące Ustawy Antykryzysowej i formy wsparcia dla przedsiębiorców: jakie są dofinansowania do wynagrodzeń i dla przedsiębiorców Zwolnienia z opłacania składek ZUS Pożyczka dla przedsiębiorców Inne formy wsparcia   1.Dofinansowania z PFR  2.Tarcza Małopolska  3.Co nowego pojawi się w tzw. ustawie Tarcza 3.0.?  4.Uproszczenia w organizacji posiedzeń organów …

Przedsiębiorcy w czasach epidemii – Formy pomocy dla przedsiębiorców w ramach Ustaw Antykryzysowych. Czytaj dalej »

Triada szkoleń: część II – Praca w stresie i asertywność skuteczna

 

  W dniu wczorajszym odbyło się druga część szkolenia Triada szkoleń  – techniki miękkie Część 2  – Praca w stresie i asertywność skuteczna Na szkoleniu poruszono kwestię , Jak skutecznie unikać stresu, jak reagować w stresie, jakie  techniki asertywne zastosować do obrony naszych granic w sytuacjach zawodowych i osobistych.Często asertywne zachowanie blokowane jest przez odczuwany lęk, czy stres …

Triada szkoleń: część II – Praca w stresie i asertywność skuteczna Czytaj dalej »

Działalność Zarządcy a COVID -19

 

  11 maja w miesięczniku Wspólnota Mieszkaniowa , ukazał się artykuł  dotyczący remontu podczas epidemii oraz  bezpieczeństwa sanitarnego Wspólnoty. Swoją opinię na ten temat przedstawiła  Prezes Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów nieruchomości w Krakowie Ewa  Ciołczyk Oto fragment : W wielu wspólnotach już wcześniej został wprowadzony elektroniczny system oddawania głosów. W tych wspólnotach, w których nie …

Działalność Zarządcy a COVID -19 Czytaj dalej »

Remont w obliczu pandemii – prawne aspekty przeprowadzania remontów

\\yhu
 

         W dniu 04.05.2020  dwutygodniku, Krakowski Rynek Nieruchomości ukazał się Artykuł z opinią Biegłego Stowarzyszenia prawnikiem Piotrem Przybylskim dot. Remontu w czasie pandemii.  Fragment odpowiedzi  Biegłego  Stowarzyszenia:  Obecna sytuacja spowodowana epidemią, rodzi wiele sytuacji, których nie przewidywały przepisy czy zwyczaje. Wobec tego, wszyscy musimy się pogodzić z inną sytuacją polegającą na większym …

Remont w obliczu pandemii – prawne aspekty przeprowadzania remontów Czytaj dalej »

Triada szkoleń -techniki miękkie

 

  Triada Szkoleń – Techniki Miękkie Jesteśmy założycielami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Otrzymaliśmy tytuł Szkoleniowa Firma Roku 2014 Członkostwo w IFJ, SPM, ICF   Akademia Technik. Głównym celem Akademii SZAN jest poznanie i przećwiczenie technik radzenia sobie w sytuacjach trudnych: mechanizmy powstawania konfliktów i narastania stresu oraz sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach. Przećwiczymy techniku budowania …

Triada szkoleń -techniki miękkie Czytaj dalej »

Rachunkowość, sprawozdawczość oraz rozrachunki podatkowe Wspólnoty. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe

 

       Zdarzenia i operacje gospodarcze wspólnoty w czasie pandemii. Czy bez uchwały w sprawie planu gospodarczego i opłat na dany rok można podejmować decyzje, w tym obciążać właścicieli opłatami? Metodyka głosowania w czasie pandemii. Procedowanie przykładowej uchwały podejmowanej w czasie pandemii, dokumentacja, przechowywanie dokumentacji głosowania. Już dziś  serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału …

Rachunkowość, sprawozdawczość oraz rozrachunki podatkowe Wspólnoty. Prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe Czytaj dalej »

XII jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Nieruchomości 25 listopada 2021

 

      Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XII jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Nieruchomości, którego jesteśmy patronem. Kongres organizowany jest przez miesięcznik „Wspólnota Mieszkaniowa”. Odbędzie się 25 listopada 2021 r. w Centrum Konferencyjnym West Gate, Al. Jerozolimskie 92 w Warszawie. Jak co roku organizatorzy przygotowali bardzo bogaty program merytoryczny odnoszący się do prawnych, …

XII jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Nieruchomości 25 listopada 2021 Czytaj dalej »