Zmiany w podatku VAT oraz dochodowych powstałe w wyniku nowelizacji od 1 września 2019 r.

  Biała lista jest potrzebna aby dochować należytej staranności przy obsłudze podatku VAT. Sprawdź, czy Twoje ryzyko podatkowe zmniejszyło się i jak biała lista wpływa na procesy biznesowe w firmach.  Ministerstwo Finansów już zapowiedziało zmiany w regulacji dotyczących białej listy. Dowiedz się czy i jakie zmiany w tym obszarze planuje resort finansów od 1 stycznia 2020 r. Czy wprowadzenie rejestru daje Twojej firmie bezpieczeństwo podatkowe? Dowiedz się, co należy zrobić, aby uniknąć sankcji za nieprawidłowości związane z obsługą białej listy.

Już dziś srdecznie zapraszamy na szkolenie pt: Zmiany w podatku VAT oraz dochodowych powstałe w wyniku nowelizacji ustaw od 1 września 2019 r. oraz  Prawo pracy, zasady rozliczania pracowników i zleceniobiorców zuwzględnieniem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 sierpnia i od 1 października 2019r.

Szkolenie odbędzie się 17 października w Krakowie o godz 10.00

Czas trwania szkolenia:  1 dzień (w godz. 10:00-13:00) 3 godziny

Miejsce szkolenia: „JUBILAT ” al. Krasińskiego 1 Kraków;   VII piętro

Prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa w szkoleniu do dnia 14-10-2019 drogą meilową.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków Stowarzyszenia.

    Wskaż szkolenie, na które chcesz się zapisać:
    ewidencja podatkowa,biała lista

    Odezwiemy się w sprawie szczegółów.

    12-10-2019r